Završena konferencija o transparentnosti medijskog vlasništva

Bosni i Hercegovneum 001ini je neophodan zakon o transparentnosti vlasništva u medijima, jedan je od zaključaka dvodnevne konferencije „Transparentnost medijskog vlasništva u demokratskim društvima – prilagođavanje medijskog zakonodavstva BiH evropskim vrijednostima u ovoj oblasti“, održane u Neumu. Učesnici konferencije danas su se složili da pravni i medijski eksperti treba da urade nacrt zakona do kraja ove godine i da se Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) i Vijeće za štampu u BiH obavežu da izrade registar medija koji će prezentirati javnosti.

Drugi korak u regulisanju ove oblasti trebao bi biti monitoring transparentnog vlasništva u medijima i pluralizma u medijima posredstvom sektoralnih grupa koje bi činili predstavnici parlamentarnih komisija za informisanje svih nivoa bh. vlasti, akademske zajednice, regulatora i marketinških agencija. Kao jako bitan segment, kako je navedeno u zaključcima, potrebno je da monitoringom budu obuhvaćeni i provajderi telemetrijskih istraživanja, koji imaju značajan uticaj u finansiranju i radu medija.

Poslanici u Zastupničkom parlamentu FBiH i u Narodnoj skupštini RS i predstavnici entitetskih komisija za informisanje predložili su da se nacrt zakona o transparentnosti medijskog vlasništva ponudi na javnu raspravu u kojoj bi udruženja novinara, vlasnici medija, vladine i nevladine organizacije mogli dati svoje prijedloge na nacrt koji bi po tom bio upućen u paralamentarnu proceduru u entitetima i u Parlamentu BiH. Konferenciju je u utorak 28. maja otvorila ekspertica Vijeća Evrope Peggy Valcke koja je govorila o praksi i standardima Vijeća Evrope u reguliranju transparentnosti medijskog vlasništva, zabrani koncentracije i medijskom pluralizmu.

Ona je istakla da Vijeće Evrope u svojim preporukama zemljama članicama naglasilo važnost medijskog pluralizma i transparentnosti medijskog vlasništva kao preduslov za postojanje demokratije.

„Medijski pluralizam je esencijalni element demokratskog društva. Javnost treba da zna ko su lica koja čine vlasničku strukturu medija, koja je priroda njihovog interesa i za koji su sektor vezani (privreda, vojska, politička stranka), politička orijentacija vlasnika i način finansiranja. U nekim evropskim zemljama postoje odbori koji prate koncentraciju vlasništva u medijima i pluralizam u medijima. Postoje različiti zakoni i odredbe od zemlje do zemlje koji uređuju ovu oblast“, kazala je Peggy.

Dodala je da je u BiH prije svega potrebno da se stvara kultura u medijima da se transparentno predstavljaju i da se regulatorna tijela obavežu da urade registar medija i predstave javnosti te podatke. Tokom rasprave učesnici su istakli da je pored donošenja zakona koji će urediti ovu oblast neophodno poticanje medijske pismenosti i kod novinara i javnosti. Neki od prijedloga su i osnivanje Fonda za pomoć medijima i unapređenje pluralizma,te izrada kodeksa koji će regulisati odnose politika-vlasnik-biznis-urednik-novinar. Konferenciju u Neumu organizovalo je Udruženje/udruga BH novinari u saradnji sa Vijećem Evrope.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest