Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari uputio je pismo Vijeću ministara BiH, Ministarstvu prometa i komunikacija BiH te Komisiji za promet i komunikacije u kojem izražava zabrinutost zbog namjere Ministarstva prometa i komunikacija BiH da u ad hoc komisiju za provođenje postupka izbora kandidata za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije imenuje osobe suprotno odredbama Zakona o komunikacijama.

Upravni odbor podsjeća da je u izmijenjenom Zakonu o komunikacijama (čije su promjene usvojene u Predstavničkom domu 22. novembra 2012., a u Domu naroda 4. decembra 2012.) predviđeno da PSBiH, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, na prijedlog Vijeća ministara, osniva ad hoc komisiju za provođenje postupka imenovanja Vijeća agencije koju čini isti broj predstavnika vladinog i nevladinog sektora.

S obzirom na navedeno, iznenađeni smo informacijama da je Ministarstvo prometa i komunikacija, s tri mjeseca zakašnjenja u odnosu na zakonski rok, za članove ad hoc komisije predložilo: Borjanu Krišto – HDZ, Darka Babalja – SDS, Mehmeda Agovića – savjetnika ministra prometa i komunikacija – sve troje kao predstavnici ‘vladinog sektora’ i tri predstavnika ‘nevladinog sektora’: Matu Djakovića – urednika na TV OBN, Dragana Jerinića, kolumnistu u Nezavisnim novinama i direktora u kompaniji Nezavisne novine i doc dr Lejlu Turčilo, profesoricu Fakulteta političkih nauka u Sarajevu“, navedeno je u pismu.

S tim u vezi, UO Udruženja podsjeća kako Zastupnički dom i Dom naroda (iz kojih dolaze Borjana Krišto i Darko Babalj), nisu “vladina tijela” već najviša zakonodavna vlast nadređena izvršnoj vlasti pa i Vijeću ministara.

Stoga je potpuno nejasno kako je predlagač mogao u ad hoc komisiju imenovati dvoje zastupnika iz Parlamenta kao predstavnike ‘vladinog sektora’. Isto tako postavlja se pitanje zašto će iste osobe (Krišto i Babalj) u jednoj procedure u ad hoc komisiji odlučivati o najboljim kandidatima za Vijeće RAK -a, da bi, nakon toga, u Parlamentu glasati o istim kandidatima. Dvojica drugih – Mato Đaković i Dragan Jerinić dolaze iz kompanija i media (TV OBN i kompanija Nezavisne novine u čijem je vlasništvu Nes radio) nad kojim direktne ingerencije imaju RAK i Vijeće ovog regulatora u dva najvažnija segmenta: (1) u oblasti kontrole poštivanja uvjeta dozvole o emitiranju koje posjeduju ova dva elektronska medija i (2) u oblasti nadgledanja provdjenja Kodeksa o uredjenju RTV programa i Kodeksa o reklamiranju i sponzoriranju“, stoji u pismu.

Upravni odbor smatra da se iz navedenog može zaključiti da predloženi kandidati nisu odabrani u skladu sa Zakonom o komunikacijama, uključujući činjenice da: ne odražavaju na jednak način interese i potrebe vladinog i nevladinog sektora u BiH kao i neophodnu stručnu ekspertizu u dvije oblasti za koje je nadležan regulator: oblasti telekomunikacija i medija; u sukobu su interesa s obzirom na sadašnje profesionalne pozicije i zadaću u ad hoc komisiji; dugogodišnji politički angažman dvoje kandidata i neupitna povezanost s različitim političkim opcijama drugih knadidata dovode u ozbiljnu sumnju njihovu neovisnost i objektivnost prilikom provodjenja procedure za izbor Vijeća regulatora.

Zbog toga Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari traži od nadležnog Ministarstva prometa i komunikacija da, poštujući odredbe Zakona o komunikacijama, kao i međunarode standarde zaštite neovisnosti državnog regulatora u oblasti telekomunikacija i medija, poništi postojeći izbor i predloži nove kandidate u ad hoc komisiju.

Proces kandidovanja mora biti transparentan, zakonit i odražavati interese vladinog i nevladinog sektora u BiH, na način da odabrani kandidati nisu politički aktivni, da nisu u sukobu interesa i da ne dolaze iz elektronskih medija ili telekomunikacijskih kompanija, kao i to da posjeduju znanja i stručnu ekspertizu u navedenim oblastima“, navedeno je.

BH novinari podsjećaju Ministarstvo prometa i komunikacija da će se u maju ove godine navršiti pune četiri godine (ili “puni mandat Vijeću RAK-a u tehničkom mandatu”) kako nije provedena zakonska procedura za izbor novih članova, te da šest godina Regulatorna agencija za komunikacije nema direktora s potvrđenim i legalnim mandatom.

Zbog toga je neophodno da Ministarstvo prometa i komunikacija s puno više efikasnosti i ozbiljnosti pristupi izvršavanju svojih obaveza i stvori pretpostavke za rješavanje krize upravljanja i rukovođenja Regulatornom agencijom za komunikacije“, stoji u pismu.

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari će ovo pismo proslijediti nadležnim domaćim i medjunarodnim organizacijama, očekujući njihovo uključivanje u proces imenovanja ad hoc komisije, kao i snažniji angažman u stvaranju pretpostavki za rad Regulatorne agencije za komunikacije u punom kapacitetu, u skladu sa Zakonom o komunikacijama i važećim evropskim standardima, saopćeno je iz Udruge.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest