Pravna pomoć za novinare i medije – zaštita prava na slobodu izražavanja i individualnih prava novinara kroz primjenu domaćeg zakonodavstva i međunarodnih instrumenata” nazivje radionice održane u Konjicu 21. i 22. januara u organizaciji BH novinara. Radionica je okupila advokate i diplomirane pravnike iz cijele BiH. Na radionici se raspravljalo o temama : Evropski standardi zaštite slobode izražavanja i zaštite prava novinara, pregled sudskih sporova protiv novinara i medija, kleveta-sudska praksa u BiH i standardi Evropskog suda u procesuiranju slučaja, zaštita prava na slobodu izražavanja. Uvodničari i predavači na radionici su bili: Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije Beograd, Mladen Srdić, sudija Vrhovnog suda Federacije, Mehmed Halilović, ekspert za pitanja klevete i Borka Rudić, generalna tajnica BH novinari.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest