Upravni odbor Uruženja/udruge BH novinari izražava zabrinutost zbog usvajanja amandmana na Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH kojima će biti pokrenuta parlamentarna procedura za formiranje javnog servisa na hrvatskom jeziku. Ovakav, etnocentrični pristup javnim servisima ne doprinosi jačanju profesionalnih standarda i unapredjenju kvaliteta novinarstva, kao ni afirmaciji novinarske solidarnosti i drugih vrijednosti za koje se zalažu BH novinari.

Formiranje novog javnog servisa na državnom nivou, sa programom samo na jednom od tri zvanična jezika u BiH, direktno je rušenje sistema javnih medija koji je utemeljen na načelima poštivanja prava na informisanje svih gradjana i sa ulogom integracije svih osoba, grupa i zajednica u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihove nacionalne, jezičke, kulturološke i druge identitete.

Opredjeljenje Vijeća ministara da ide u uspostavu novog javnog servisa, prije nego što je formirana Korporacija javnih servisa i otpočeo proces digitalizacije, predstavlja zatvaranje evropskog puta BiH. Istovremeno, to je direktan šamar medjunarodnj zajednici u BiH koja je, u više navrata, eksplicitno postavljala ove dvije obaveze kao ključne za davanje pozitivnog mišljenja o napretku u procesu evropskih integracija. I na kraju, ovaj postupak ozbiljno dovodi u pitanje osiguranje finansijskih sredstava za uspostavu Korporacije i u nedogled odgadja početak veoma skupe digitalizacije. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je odluka o kanalu na hrvatskom jeziku donesena bez odgovarajućih saglasnosti resornog Ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstva finansija i trezora kao i Ureda za zakonodavstvo, čime su ponovo dovedeni u pitanje vladavina prava i sloboda izražavanja u Bosni i Hercegovini.

Upravni odbor Udruženaj/udruge BH novinari poziva uposlenike u tri javna servisa – RTRS, RVFBiH i BHRT da se suprotstave nezakonitom rušenju sistema u kojem funkcioniranju njihovi mediji, a zastupnike u Parlamentu BiH da odbiju raspravljati o formiranju RTV servisa na hrvatskom jeziku prije uspostave Korporacije i okončanja procesa digitalizacije.  

Upravni odbor Udruženja /udruge BH novinari


Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest