Neophodna bolja saradnja medija i NVO

noviputtreningIskrena saradnja nevladinih organizacija i medija je dobar put da se promijeni tradicionalan odnos prema ženama u medijima ali i da se postignu zajednički ciljevi na drugim poljima, istaknuto je danas na treningu “Rodno osviješteno novinarstvo u BiH” održanom u sarajevskom Media centru. Abida Pehlić iz NVO “Novi put” kazala je da su žene često marginalizirane i po zastupljenosti i tematski u bh. medijima.

„Želimo da podignemo svijest kod novinara i novinarki o ravnopravnosti spolova. Potrebno je početi koristiti rodno senzibilan jezik u medijima, podići svijest o nasilju nad ženama i djevojčicama u javnosti. Žena se ne smije koristiti samo za opremanje teksta. Nevladine organizacije i mediji moraju da sarađuju na tom polju”, kazala je ona. Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/udruge BH novinari, kazala je da saradnja medija i NVO u promoviranju interesa i problema sa kojima se suočavaju žene u BiH nije utemeljna na partnerskim nego konkurentskim odnosima.

“Često je praćena nerazumijevanjem uloge i kompetencija jedne i druge strane, što za posljedicu ima stereotipno predstavljanje žena u medijima i javnom prostoru.Odnos NVO i medija mora biti kvalitetniji, nevladine organizacije nisu spremne da pomognu i daju podršku novinarima i novinarkama koji su napadnuti, a očekuju da su im mediji na usluzi. Iskreniji odnos pomoći će i u smanjenju stereotipa o ženama i njihove diskriminacije”, kazala je ona.

Novinari i predstavnice NVO „Novi put“ istakli su da je neophodno jačanje saradnje i zajednička tematska edukacija novinara, isticanje i veći broj pozitivnih tekstova o ženama i početi kažnjavati medije koji diskriminatorski tretiraju žene i djecu kako bi se uticalo na ravnopravnost spolova u medijima. Radionica je organizovana u okviru projekta „Promovisanje rodno osviještenog novinarstva u BiH“ kojeg finansijski podržavaju WACC (Svjetska organizacija krscanskih komunikacija /World Association of Christian Communications) i ambasada Švajcarske Konfederacije u BiH. Trening je organizovao NVO “Novi put” iz Mostara u saradnji sa BH novinarima.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest