Strateško planiranje mreže klubova novinara

sastanak-klubovi novinara

Predstavnici klubova novinara u BiH danas su na radionici u  Sarajevu  izradili Strateški plan mreže klubova novinara u BiH.  Novinari iz više bh. gradova  razmijenili su svoja iskustva i probleme sa kojima se susreću u lokalnoj zajednici na osnovu čega su dogovorili ciljeve i aktivnosti klubova novinara. Dogovoreno je da klubovi novinara otvore dijalog sa lokalnim vlastima i nevladinim organizacijama, da se bolje povežu, edukuju novinare o radnim pravima,  razvijaju saradnju sa organizacijama iz susjednih zemalja, utiču na svijest javnosti o značaju slobode izražavanja…Svrha klubova novinara je razvijanje lokalnih mehanizama za zaštitu slobode izražavanja i unapređenje prava novinara i medijskih sloboda. Osnovni ciljevi klubova novinari su poboljšanje profesionalnog statusa i socijalnih i radnih prava novinara, te unapređenje pristupa informacijama kod lokalnih vlasti.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest