KONKURS/NATJECAJ za izbor najboljeg  objavljenog novinarskog rada u skladu sa etičkim smjernicama izvještavanja o pravima djeteta i ključnim principima pravde za djecu.

  

Tema konkursa je prevencija maloljetnickog nasilja i prestupništva, zaštita djece od zlostavljanja i nasilja, primjena alternativa lišavanju slobode za maloljetnike i njihova reintegracija u društvo.
Konkurs je otvoren za radove objavljene od 01. aprila do 20. novembra  2012. godine. U konkurenciji su svi radovi koji su objavljeni u u bilo kojoj vrsti medija, pod uslovom da su dostupni na internetu. Za radove koji do sada nisu bili dostupni na internetu, a zadovoljavaju profesionalne i etičke standarde, UNICEF nudi mogućnost objave na stranici www.zasvakodijete.ba.
Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa, može prijaviti sam autor ili neko od urednika u medijima.

Za najbolji novinarski rad u svakoj od tri kategorije (novinski tekst u štampi, internet/web rad, tv i radio prilog) biće dodjeljena po jedna nagrada.

Prilikom izbora najboljeg novinarskog rada vodiće se računa o sljedećim parametrima:
– Izbor teme
– Način prezentiranja činjenica i podataka (odabir novinarskog ugla)
– Analitički pristup o mogućoj primjeni alternativnih mjera u odnosu na do sad primjenjena rješenja u oblasti maloljetničkog prestupništva (uspješni primjeri iz regije i Evrope koji bi se mogli primjeniti u BiH)
– Spisateljski stil za novine i web / audiovizuelna prezentacija za radio i televiziju
– Procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme
– Poštovanje UNICEF-ovih principa etičkog izvještavanja o djeci
– Poštovanje ključnih principa koji se odnose na pravosuđe za djecu

Konkurs se realizuje u okviru projekta «Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH» koji UNICEF podržava, u saradnji sa relevantnim vladinim institucijama i nevladinim organizacijama uz finansijsku podršku Švedske razvojne agencije (SIDA), Švicarske agencije za razvoj (SDC).

Rok za dostavu prijava je 30. novembar-studeni 2012.

Posebni uslovi

– najbolji novinski tekst u štampi
U konkurenciju ulaze originalni autorski tekstovi dužine najmanje dvije novinarske kartice različitih žanrovskih  formi – izvještaji, reportaže i istraživačke forme, komentari  (osvrti, kolumne, kritike, zapažanja…). Aplikacija se sastoji od podataka o autoru i linka na objavljeni članak. Aplikacija može sadržati i skeniranu stranicu članka objavljenog u
štampanim medijima. Aplikaciju dostaviti adresu [email protected] sa naznakom „Za novinarski konkurs/natječaj“
-najbolji internet/web rad
U konkurenciju ulaze I autorski tekstovi objavljeni samo na web stranicama uključujući i razne multimedijalne forme koje jasno prikazuju neki tematski događaj. Aplicira se slanjem linka na web stranicu na kojoj je objavljen tekst ili sadržaj uz podatke o autoru. Ukoliko je riječ o nekom multimedijalnom sadržaju koji zahtijeva obrazloženje, ono se šalje e-mailom zajedno sa linkom na adresu [email protected]. Rad neće moću učestvovati u ovoj kategoriji ako je u istoj formi objavljen na nekom drugom mediju.
– najbolji TV rad
U konkurenciju ulaze informativne forme u trajanja od 100 sekundi do 4 minute. Nije nužno da su prilozi objavljeni u informativnim emisijima, ali je neophodno da su informativnog karaktera, odnosno da spadaju u formu TV priloga koji sadrži kombinaciju off-a novinara i audiovizuelnih izjava. Aplicira se slanjem linka na web stranicu na kojoj je dostupan TV prilog ili sadržaj uz podatke o autoru.
-najbolji radio prilog
U konkurenciju ulaze radovi od informtaivnog priloga u trajanju od 100 sekudi do kratke radio reportaže do 7 minuta. Aplicira se slanjem linka na web stranicu na kojoj je dostupan TV prilog ili sadržaj uz podatke o autoru.

Ukoliko se u okviru neke kategorije prijavi manje od tri rada, oni će biti pridruženi radovima u kategoriji koja je medijski najbliža onoj u kojoj  su konkurisali i imaće ravnopravan status za dobijanje nagrade.   
Komisija (žiri) će se sastojati od predstavnika stručnjaka iz oblasti pravosuđa za djecu, novinara i UNICEF-a.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest