Predstavljen Izvještaj u sjeni o medijskim slobodama u BiH

dsc_0168Izvještaj u sjeni o medijskim slobodama u BiH zasnovan na 27 indikatora Vijeća Evrope za medije u demokratskom društvu, kojeg su pripremili Udruženje/udruga “BH novinari” i Vijeće za štampu u BiH u saradnji sa Civil Rights Defenders (CRD) , predstavljen je danas u sarajevskom Media centru. Tokom prezentacije izvještaja istaknuto je da je sloboda izražavanja osnovni pokazatelj slobode i demokratije u svakoj zemlji i da je ovaj dokument ogledalo medijskih sloboda u BiH. Za neke od najbolniji tačaka izvještaja navedeni su nezavisnost javnih servisa, zaštita novinara, kritika javnih funkcionera…Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/udruge “BH novinari”, kazala je da je tokom izrade izvještaja fokus bio na zakonskom okviru koji štiti pravo na slobodu izražavanja.  

“Bili smo svi jako iznenađeni kada smo u toku rasprava o zakonima i medijima shvatili da u BiH ne postoji krivična zaštita prava na slobodu izražavanja. Ključni izazov je možemo li i kako osigurati primjenjivost zakona i međunarodnih standarda”, kazala je Borka Rudić. Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, kazala je da ovaj izvještaj nije pokazao naročiti napredak BiH na polju stanja medijskih sloboda i zaštite novinara.
“Novinari nisu samostalni da rade kako hoće. Vlasnici medija su povezani sa političkim i ekonomskim moćnicima, a novinari su pod pritiskom. Uvjeti rada novinara su loši. Javni servisi su već otvoreno pod određenim političkim pritiscima, a parlamenti krše vlastite zakone u slučaju izbora članova Upravnog odbora FTV. Vlada stanje anarhije koje treba hitno popravljati”, kazala je Zurovac.

Medijski ekspert Radenko Udovičić, kazao je da su na izvještaju radili medijski eksperti, političari i novinari i da je urađen na osnovu ozbiljnih i profesionalnih rasprava.

“Dokument je dobar i poslužiće svima ko se bavi medijima u BiH. Ozbiljne zamjerke idu na račun javnih servisa. Situacija ipak nije toliko crna i kada pričamo o medijskim slobodama mi smo prosjek u regiji”, kazao je Udovičić. Nekih od glavnih problema koji su navedeni u izvještaju su politička kontrola medija, cenzura, loši uslovi rada novinara,nedovoljna institucionalna zaštićenost novinara, nepostojanje ažurirane i relevantne statistike o broju sudskih slučajeva u kojima se protiv medija vodi proces zbog klevete, primjena zakona o kleveti, dodjela sredstava iz javnih budžeta medijima, kriteriji za zapošljavanjenovinara… 


Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest