Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Udruženje/Udruga BH novinari obavezni su upozoriti da su Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, objavom Javnog konkursa za imenovanje tri člana Upravnog odbora R TV FBiH („Službene novine FBiH“ broj 65/ od 01.08.2012.) i to iz reda bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda postupili suprotno članovima 25. i 65. Zakona o Javnom servisu RTVFBiH. Na taj način su onemogućili pravičan postupak i postupak u razumnom roku u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Zakon o Javnom servisu RTV BiH, kada je riječ o izboru članova Upravnog odbora, jasno precizira način izbora i imenovanja članova UO, a slijedom člana 65. i njegovim dosljednim poštivanjem onemogućena je politička ovisnost Javnog servisa.

Helsinški komitet i BH Novinari cijene da su oba doma Parlamenta Federacije donoseći odluku o raspisivanju konkursa za izbor tri člana Upravnog odbora postupila pogrešno jer su odluku o raspisivanju donijeli kao da je u pitanju konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Javnog servisa RTVFBiH. Podsjećamo, konstituirajuća sjednica UO je održana ubrzo nakon usvajanja Zakona (usvojen u 2008 god). Dakle, povrijeđene su odredbe člana 65., a u svezi sa članom 25.(1) Zakona, što je dovelo i do povrede pravičnog postupka u smislu člana 6. stav 1 Evropske konvencije.

Mišljenje Helsinškog komiteta i Udruženja/Udruge BH Novinari je da opisani postupak oba zakonodavna tijela u odnosu na objavljivanje Javnog konkursa predstavlja kršenje relevantnog zakonodavstva, negativno utiče na vladavinu prava i stabilnu autonomiju zakona, pri čemu krši njihove principe i načela. Istovremeno, kompletan postupak predstavlja ozbiljan atak na slobodu govora i nezavisnost medija.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest