Zbog kršenja Zakona o Radioteleviziji Federacije Bosne i Herecegovine od strane zastupnika u Zastupničkom domu i Domu naroda palamenta Federacije BiH iz Udruženja/udruge BH novinari i Linije za pomoć novinarima danas je upućena pismena žalba Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH.

Zastupnički dom Federacije BiH je na svojoj sjednici od 26. juna 2012. godine imenovao tri „privremena“ člana Upravnog odbora RTV Federacije BiH. Njihovo imenovanje potvrđeno je i na sjednici Doma naroda ovog Parlamenta održanoj 3. jula ove godine.

U žalbi je istaknuto da je imenovanjem takozvanih „privremenih članova“ UO RTVFBiH prekršeni Zakon i njegovi principi“, imajući u vidu činjenicu da važeći Zakon o RTV Federacije BiH definira precizno način izbora i imenovanja članova Upravnog odbora RTVFederacije BiH.

U dijelu Zakona,koji se odnosi na izbor novih članova UO RTVFBiH garantirani su legalno i transparetno provođenje procedura za kandidovanje i imenovanje članova UO, izbor naboljih kandidata koji imaju potrebne stručne reference, koji nisu politički aktivni i odražavaju ravnomjernu nacionalnu zastupljenost naroda i građana Federacije BiH. Također, odredbe Zakona snažno podržavaju očuvanje političke neovisnosti RTV Federacije BiH kao javnog medija, na način da se samo jedan novi član UO može izabrati tokom jedne kalendarske godine.

„Budući da su zastupnici oba doma Parlamenta Federacije podržali izbor čak tri nova člana UO RTV FBiH, da su uveli kategoriju „privremeni član“ koja ne postoji u zakonu, te da jedan od imenovanih „privremenih članova“ ima nesporan politčki background, smatramo kako su grubo prekršene ključne odredbe Zakona o RTV Federacije BiH, koje garantiraju zakonito, transparentno i politički neovisno formiranje upravnog tijela javnog servisa, te u skladu s tim, stvaranje ključnih pretpostavki za očuvanje profesionalnosti i političke neovisnosti RTV Federacije BiH u cjelini“, navedeno je u žalbi.

 Udruženje/udruga BH novinari i Linija za pomoć novinarima  traži HITNO i PISMENO očitovanje Ombudsmena za ljudska prava o navodima iz ove žalbe koji se odnose na kršenje Zakona o RTV Federacije BiH, kao i otklanjanje svih prepreka koje mogu imati negativan uticaj na političku neovisnost u upravljanju i djelovanju federalnog javnog servisa.


Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest