Održana godišnja Skupština Udruženja/udruge BH novinari

Vlašićskup2 –  Više od 50 novinara iz cijele BiH potpisali su danas  inicijativu za formiranje ureda ombudsmena za medije koji bi bio  nadležan za institucionalnu i zakonitu zaštitu slobode izražavanja i sprečavanje svih oblika nasilja nad novinarima i medijima. Inicijativa, potpisana na godišnjoj Skupštini Udruženja / udruge BH novinari na Vlašiću, odgovor je ovog udruženja na sve učestalije i brutalnije napade na novinare, koji prolaze nekažnjeno od strane nadležnih državnih organa, šutnju Institucije ombudsmena za ljudska prava i potpunu nezainteresovanost ljudskopravaških organizacija. “Napadi na novinare i politički pritisci na medije stvaraju atmosferu u kojoj novinari ne mogu dostojanstveno, normalno i kvalitetno obavljati svoj posao”, poručili su članovi Skupštine BH novinari, zbog čega će ovo udruženje zahtjevati od Parlamentarne skupštine BiH formiranje ombudsmena za medije i prezimanje odgovrnosti za institucionalnu zaštitu temljenog ljudskog prava – prava na slobodu izražavanja.

Govoreći o dosadašnjem radu Udruženja, predsjednica Milkica Milojević je naglasila kako je najveći uspjeh što je, uprkos mnogim izazovima, pritiscima i napadima, Udruženje BH novinari opstalo i ojačalo svoje djelovanje i uticaj u cijeloj BiH. Ona je kazala da je dokaz tome osnivanje klubova novinara u Banjaluci, Bihaću, Zenici i Brčkom i skoro otvaranje novih 6 klubova u drugim gradovima. Istakla je da su kroz aktivnosti BHN u 30 gradova bilo uključeno više od 1000 novinara i novinarki, studenata, univerzitetskih profesora, sindikalnih aktivista, istraživača, NVO aktivista, političkih i drugih javnih zvaničnika.

Na godišnjoj Skupštini Udruženja izabrani su novi članovi Nadzornog i Upravnog odbora, te Novinarskog vijeća časti. Temeljni ciljevi u narednom periodu biće zaštita  digniteta novinarske profesije, jačanje Linije za pomoć novinarima i unapređenje sindikalnog organizovanja medijskih uposlenika. Na skupu je istaknutao da i jačanje solidarnosti među novinarima treba da bude jedan od ciljeva djelovanja ovog udruženja i da u slučaju napada na novinare svi treba da budu jedinstveni u zaštiti svojih kolega.

Članovi udruženja usvojili su Izvještaj o radu Udruženja/udruge BH novinari za protekle tri godine i Plan rada 2011.-2014., te Izvještaj o radu Klubova novinara u Banjaluci, Bihaću, Zenici i Brčkom. Otvaranje novih klubova novinara je jednoglasno podržano kao i trogodišnja strategija sindikalnog organizovanja novinara i medijskih djelatnika u svojim matičnim kućama pod nazivom „Sindikat u svakom mediju“. Novinari u BIH ne znaju koja je vrijednost njihovog rada, većina nema ugovore niti su na bilo koji drugi način zaštićenja njihova radna prava, a samo u 16 % medija postoje formirane sindikalne organizacije. Strategija uključuje: formiranje sindikata i vijeća uposlenika u medijima; edukaciju novinara o radnim i drugim socijalnim pravima, osposobljavanje sindikalnih aktivista za vođenje pregovora sa poslodavcima…BHN planira ostvariti partnerstvo sa medijskim sindikatima u FBiH i RS, te pripremiti nacrt granskog ugovora za novinare i ostale uposlenike u medijima koji bi sadržavao minimum jednakih prava za sve novinare i medijske uposlenike u cijeloj BiH.Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest