Održan okrugli sto o položaju žena u medijima – žene u bh. medijima su marginalizirane

zenskapravaOdnos prema ženama u bh. medijima je licemjeran i tradicionalan, žene su često marginalizirane i po zastupljenosti i tematski, istaknuto je juče u Sarajevu na radionici „Tretiranje žena, ženskih pitanja i prava u medijima u BiH“ . Tokom skupa kojeg je za novinarke i novinare organizovala nevladina organizacija „Novi put“ iz Mostara u saradnji sa Udruženjem/udrugom BH novinari, rečeno je da žena u BiH mora biti dvostruko hrabrija kako bi se izborila za svoje mjesto u društvu i odbranila od kritika.

„Želimo da podignemo svijest kod novinara i novinarki o ravnopravnosti spolova. Potrebno je stati na kraj stereotipima, početi koristiti rodno senzibilan jezik u medijima, podići svijest o nasilju nad ženama i djevojčicama u javnosti. Žena se ne smije koristiti samo za opremanje teksta. Odnos medija prema ženama se mora mijenjati“, kazala je Edisa Demić iz organizacije „Novi put“. Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/udruge BH novinari, kazala je da su žene u medijima zapostavljene i da nisu nosioci aktivnosti nego imaju pasivnu ulogu.

„Ženama se ne daje pozicija i moć. U medijima se spominju u kontekstu političkih i etničkih interesa, a ne sa ciljem da im se pomogne. Individualna hrabrost kod žena mora postojati kako bi se situacija promijenila“, kazala je Borka Rudić.

Korištenje rodno osviještenog jezika može na prvi pogled izgledati formalno ali za dugoročni cilj im povećanje svijesti o učešću žena u javno životu i u procesima odlučivanja.Novinarke i predstavnice NVO „Novi put“ istakle su da je neophodno početi kažnjavati medije koji diskiminatorski tretiraju žene i djecu i da je neophodan monitoring medija kako bi se uticalo na ravnopravnost spolova u medijima. Radionica je organizovana u okviru projekta „Promovisanje rodno osviještenog novinarstva u BiH“ kojeg finansijski podržavaju WACC (Svjetska organizacija krscanskih komunikacija /World Association of Christian Communications) i ambasada Švajcarske Konfederacije u BiH.


Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest