U pripremi prvi “Izvještaj u sjeni” o medijskim slobodama u BiH

fokusgrupa_mediacentarSarajevo – Fokus grupa o temi: Provodjenje indikatora Vijeća Evrope o slobodi izražavanja u BiH održana je u Media centru u Sarajevu u organizaciji Udruženja/udruge BH novinari i Vijeća za štampu u BiH. Učesnici fokus grupe – novinari i zastupnici u državnom i entitetskim parlamentima, zajedno su rapravljali o različitim segmentima ostvarivanja prava na slobodu izražavanja u BiH, a u svjetlu primjene Indikatora Vijeća Evrope o medijskim slobodama u zemljama – članicama ove evropske organizacije.

Tokom debate u Media centru je istaknuto da su novinari u teškom položaju, da su im ugrožena radna prava, te da zbog naklonosti medija određenim političkim opcijama novinari često prelaze granice profesionalnosti i postaju promotori političkih ideja. Predloženo je da se izmjenama i dopunama postojećih zakona ali i sankcijama pokuša dovesti u red medijska scena u BiH.

Fokus grupa u Sarajevu je završnica aktivnosti koje su prethodile pripremi izvještaja o provođenju indikatora Vijeća Evrope o medijskim slobodama na području Bosne i Hercegovine. Izvještaj će biti predat Vijeću ministara BiH u decembru ove godine i predstavljaće prvi “izvještaj u sjeni” o medijskim slobodama u našoj zemlji.

Analiza medijskih sloboda radi se po Indikatorima koje je usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Evrope 2008. godine, s preporukom parlamentima država članica VE da trebaju svake godine analizirati stepen ostvarivanja medijskih sloboda, te podzimati mjere koje mogu uticati na njeno unapređenje. Procjena medijskih slobodna u BiH zajednički je projekt BH novinara i Vijeća za štampu u BiH, koji je pomognut od organizacije Civil Rights Defenders.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest