Kreditna linija za održivu energiju za Zapadni Balkan (WeBSEFF) u saradnji s Raiffeisen bankom dd BiH, pokrenula je takmičenje za najbolji novinarski prilog o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

Cilj takmičenja je podizanje svijesti i izazivanje rasprava i informativnih debata o ovoj temi. Takmičenje je otvoreno za sve novinare iz Bosne i Hercegovine, čime se potiče uvid u nove inicijative i najbolje prakse koje se odvijaju u industriji. Takmičenje je organizovano kao dio EBRD-WeBSEFF kreditne linije, koja pruža finansiranje do 2 miliona EUR za lokalne kompanije zainteresovane za projekte modernizacije, što rezultira značajnim uštedama energije koje omogućuju kompanijama povrat kreditnog iznosa za manje od pet godina. Krediti su dostupni preko dvije lokalne banke.

Postoje dvije kategorije takmičenja:

  1.  Najbolji prilog relevantnih politika, tehnologija, razvoja koji se odnosi na energetsku efikasnost u kompanijama i industriji u Bosni i Hercegovini.
  2.  Najbolji prilog relevantnih politika i primjena obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini.

U navedenim kategorijama biće dodijeljene dvije nagrade. Dva novinara sa najboljim prilogom (bez obzira da li se radi o TV, radio ili novinskim člankom) osvojiće 1.000,00 EUR (prva nagrada) i 500,00 EUR (druga nagrada). Samo objavljeni prilozi od najmanje 200 slova uzimaće se u obzir. Takođe, prilozi se moraju pojaviti u medijima od dana službenog početka takmičenja (03.juni 2011) do 15. novembra 2011. Rok za dostavljanje priloga je 25. novembar 2011. Svi poslani materijali koji ispunjavaju kriterije biće ocijenjeni od strane tima domacih i medjunarodnih strucnjaka za medije. Dodjela nagrada održaće se u decembru 2011. WeBSEFF tim biće na raspolaganju za konsultacije i pružanje više informacija o politikama, tehnologijama i trendovima vezanim za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Zainteresovani novinari mogu se obratiti lokalnoj WeBSEFF kancelariji ili banci učesnici. WEBSEFF tim je takođe dostupan za odgovore na bilo kakva pitanja o energetskoj efikasnosti koje novinari mogu imati u toku provođenja istraživanja za svoje članke.

Proces prijave i dostava materijala: Novinari trebaju dostaviti svoje materijale u hard kopiji (novinski članak za print i DVD ili audio CD za elektronske medije). U primljenom materijalu treba biti naglašeno da je prilog objavljen, sa datumom objave. Molimo Vas da dostavite materijale na:

Lena Bratic WeBSEFF projekt koordinator
Tel/Fax: +387 33 653 211
Mob: +387 61 377 691

Kriteriji ocjenjivanja Nagrade će se dodijeljivati novinarima po sljedećim kriterijima:

1. Vijesti od važnosti; prikazane priče su jasne i razumljive za ciljanu publiku (maksimalno 20 poena);  
2. Tačnost informacija; novinar je ispravno predstavio činjenice (maksimalno 20 poena);  
3. Materijal upućuje na EU/EBRD politike i/ili trendove u sektoru energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije (maksimalno 20 poena)  
4. WeBSEFF demonstracioni projekti; prezentacije projekata finansiranih u okviru WeBSEFF programa (maksimalno 20 poena)  
5. Vizualni dojam i originalnost: dodatni bodovi će se dodijeljivati za originalnost i vizualni dojam  

Za više informacija kontaktirajte: [email protected]

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest