Novinarska udruženja u Bosni i Hercegovini (organizacija, aktivnost, specifičnosti)

 

Prof. dr. sc. Stjepan Malović
Fakultet političkih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu

 

Prilozi

 


OSNOVNI PODACI O NOVINARSKIM UDRUŽENJIMA U BIH

Nezavisna unija profesionalnih novinara
Grad: Sarajevo
Adresa: Kralja Tvrtka 5/5
Telefoni: 033 217 302 , 033 223 818 , 033 443 072 
e-mail adresa: [email protected]
web stranica: www.bhnovinari.ba

Kontakt osobe:
Predsjednik: Boro Kontić
Generalna tajnica: Borka Rudić

Savez novinara
Grad: Sarajevo
Adresa: Pruščakova 8
Telefon: nije u funkciji

Kontakt osobe:
Predsjednik: Arif Zulić (kontakt telefon) 061 812 641 
Dopredsjednik: Dobrota Lošić (kontakt telefon) 061 809 418 

Udruženje novinara APEL
Grad: Mostar
Adresa: udruženje ne posjeduje vlastite prostorije
Telefon: udruženje ne posjeduje vlastiti pretplatnički broj
e-mail adresa: [email protected]

Kontakt osoba:
Predsjednik: Josip Blažević (kontakt telefon 063 319 947)

Udruga hrvatskih novinara u Bosni i Hercegovini
Grad: Mostar
Adresa: Dubrovačka 4
Telefon: 036 315 095
e-mail adresa: [email protected]

Kontakt osoba: Mladen Molnar
Predsjednik: Ilko Barbarić  

 Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske
Grad: Banja Luka
Adresa: udruženje ne posjeduje vlastite prostorije
Telefon: udruženje ne posjeduje vlastiti pretplatnički broj
Kontakt osoba:
Predsjednik: Dragan Jerinić (kontakt telefon 051 331 801)

Udruženje novinara Republike Srpske
Grad: Banja Luka
Adresa: Kralja Petra I Karadžordževića 74
Telefon: 051 218 522, 051 218 533
Kontakt osoba:
Predsjednik: Brane Božić

ISPUNJENI UPITNICI

Udruženje novinara “Apel” Mostar

Osnovni podaci

NAZIV ORGANIZACIJE

Udruženje novinara “Apel” Mostar

ADRESA

Mostar

OSOBE ZA KONTAKTE

Josip Blažević

DATUM OSNIVANJA

2001. godine

OSNIVAČI

novinari iz Mostara i ostalih dijelova FBiH

OSNIVAČKI AKTI

Statut

STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI NEŠTO DRUGO),

NVO

ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENJIMA

Koordinacija novinarskih udruženja

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (predsjedništvo, skupština, odbori)

Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Skupština NUN-a

UPRAVA

BROJ STALNO ZAPOSLENIH I OPIS RADNIH MJESTA

ČLANARINA (Iznos, koliko članova uplaćuje)

IZVORI FINANCIRANJA

nemamo ih

IMOVINA

nemamo je

JESTE LI UČLANJENI U IFJ ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU?

Ne

Članstvo

BROJ ČLANOVA

oko 50

STRUKTURA ČLANOVA PO STRUČNOJ SPREMI

ne vodimo evidenciju

STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU

ne vodimo evidenciju

SRUKTURA ČLANSTVA PREMA MEDIJIMA

ne vodimo evidenciju

STRUKTURA ČLANSTVA PO GODINAMA RADNOG STAŽA

ne vodimo evidenciju

NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO

po zahtjevu

KRITERIJI ZA UČLANJENJE

profesionalni angažman u nekom od medija u BiH

MJESEČNI BROJ UPITA ZA UČLANJENJE

NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA

KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU (obrazovne djelatnosti, krediti, zdravstvena zaštita, ostalo)

ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE

ne

AKO ŠALJETE, GDJE I NA KOJI NAČIN?

Aktivnosti

NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U PROTEKLOJ GODINI PA VAŠOJ PROCJENI

rad u sklopu koordinacije na izradi statuta za jedinstvenu organizaciju; potpora manifestaciji “Novinar godine”

AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI ODJEK U JAVNOSTI

akcija protiv prisluškivanja novinara 2002. godine

AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA

akcija protiv prisluškivanja novinara 2002. godine

ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI UGLEDA NOVINARSTVA

ULOGA ORGANIZACIJE U DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU POLOŽAJA MEDIJA

KAKVA JE MEÐUNARODNA SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE?

loša

SURAÐUJETE LI S DRUGIM, VAMA BLISKIM ORGANIZACIJAMA U BIH?

sa ostalim novinarskim udruženjima u BiH

Socijalno/radni aspekti djelovanja

POSTOJI LI KOLEKTIVNI UGOVOR NA DRŽAVNOJ/FEDERALNOJ/KANTONALNOJ RAZINI

ne

POSTOJE LI UGOVORI U MEDIJSKIM TVRTKAMA

zavisno od medija

AKO POSTOJE, JESTE LI IH VI INICIRALI?

ne

ZNAČAJ ČLANSTVA U ORGANIZACIJI KOD ZAPOŠLJAVANJA

ne pružamo tu vrstu pomoći

POMOĆ ČLANOVIMA KOD RADNIH SPOROVA

ne pružamo tu vrstu pomoći

POMOĆ ČLANOVIMA KOD KAŽNJAVANJA, PREMJEŠTANJA NA SLABIJE PLAĆENO RADNO MJESTO

ne pružamo tu vrstu pomoći

POMOĆ ČLANOVIMA KOD OTKAZA

ne pružamo tu vrstu pomoći

POMOĆ BOLESNIM ČLANOVIMA

ne pružamo tu vrstu pomoći

PRAVNA POMOĆ ZAPOSLENIM ČLANOVIMA

ne pružamo tu vrstu pomoći

POMOĆ NEZAPOSLENIM ČLANOVIMA

ne pružamo tu vrstu pomoći

ZAHTIJEVA LI SE I KOJA STRUČNA SPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVINARA

da

KAKVA JE SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE S VLASNICIMA MEDIJA?

zavisno od medija

Regulacija i samoregulacija profesije

POSTOJI LI ETIČKI KODEKS VAŠE ORGANIZACIJE

ne

AKO POSTOJI, KAKO SE PROVODI?

POSTOJE LI NEKI ORGANI VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SE BAVE PITANJIMA SAMOREGULACIJE PROFESIJE

ne

ŠTO SE DOGAÐA ĆLANOVIMA VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SU DJELOVALI NE-ETIČKI?

nismo imali takav slučaj

JESTE LI UPOZNALE VAŠE ČLANOVE S MEÐUNARODNIM ETIČKIM KODEKSIMA

da

Anketni upitnik ispunio: Josip Blažević
Datum:13. 4. 2004
Mjesto: Mostar

Nezavisna unija profesionalnih novinara (NUPN)

Osnovni podaci

NAZIV ORGANIZACIJE

Nezavisna unija profesionalnih novinara (NUPN)

ADRESA

Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo

OSOBE ZA KONTAKTE

Borka Rudić, generalna tajnica

Boro Kontić, predsjednik

Aida Poricanin, administrativna tajnica

DATUM OSNIVANJA

Decembar 1994.

OSNIVAČI

Grupa novinara iz Sarajeva

OSNIVAČKI AKTI

Statut, Program rada, Pravila i procedure za rad NUPN

STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI NEŠTO DRUGO),

Udruženje gradjana

ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENJIMA

Koordinacija novinarskih udruženja u BiH,

EKO Koalicija BiH

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (predsjedništvo, skupština, odbori)

Skupština, Predsjedništvo, podružnice u Mostaru, Travniku, Tuzli, Zenici, Bihaću, Goraždu, Konjicu, sekcije / fotreporteri, skupštinski izvještači, sportski novinari/;

Linija za pomoć novinarima (kao poseban odjel koji djeluje u okviru Koordinacije novinarskih udruženja,a administrativno u okviru NUPN)

UPRAVA

BROJ STALNO ZAPOSLENIH I OPIS RADNIH MJESTA

5 osoba:

– Generalna tajnica ( pola radnog vremena)

– Administrativna tajnica ( puno radno vrijeme)

– Prvani savjetnik (puno radno vrijeme)

– Ekspert za medije ( puno radno vrijeme)

– Asistent za finansije ( puno radno vrijeme)

 

napomena : knjigovodja je takodjer angaziran na finansijsko-knjigovodjestvenim poslovima i sa njim je potpisan ugovor o djelu

ČLANARINA (Iznos, koliko clanova uplacuje)

25 KM godišnje – prihod od članirani godisnej s ekreće oko 1000 KM buudći da članovi ne uplaćuju redovito članarinu

IZVORI FINANCIRANJA

– donacije i sredstva prikupljna na osnovi različitih projekata

IMOVINA

Kancelarijski namjestaj, računari i druga uredska oprema, unajmljen prostor

JESTE LI UČLANJENI U IFJ ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU?

IFJ / pridručeni član – status promatrača

  Članstvo

BROJ ČLANOVA

413

STRUKTURA ČLANOVA PO STRUČNOJ SPREMI

277 članova VSS (67%)

136 članova SSS (33%)

STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU

169 članova žene (41%)

244 čana muškarci (59%)

SRUKTURA ČLANSTVA PREMA MEDIJIMA

Agencije 57 članova (13,8%)

Printani mediji 134 člana (32,4%)

Elektronski mediji 188 člana (45,5%)

Slobodni novinari 30 članova (7,2%)

Glasnogovornici 4 člana (0,9%)

STRUKTURA ČLANSTVA PO GODINAMA

Mlađi od 40 godina 51,37%

Stariji od 40 48,7%

NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO

– zahtjev koji podnosi sam novinar ili neka osoba/medij u njegovo ime razmatra Predsjedništvo NUPN

KRITERIJI ZA UČLANJENJE

– profesionalni novinarski angažman u mediju, novinarsko iskustvo,dobrovoljni pojedinačni zahtjev za učlanjenje, prihvaćanje odredbi Statuta NUPN

MJESEČNI BROJ UPITA ZA UČLANJENJE

 

NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA

Nagrade u okviru godišnje manifestacije

“Novinar godine” koju pripremamo zajedno sa ostalim novinarskim udruženjima u BiH

KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU (obrazovne djelatnosti, krediti, zdravstvena zaštita, ostalo)

– Zdravstveno i penziono osiguranje, popust za autobusni i avio saobraćaj, treninzi i seminari, besplatna pravna pomoć i odbrana pred sudovima kroz usluge advokatske kancelarije sa kojom imamo potpisan ugovor, Prvana i druga pomoć kroz rad Linije za pomoć novinarima

ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE

Da, šaljemo svoje članove na stručna usavršavanja i seminare u BiH, regionu i svijetu

AKO ŠALJETE, GDJE I NA KOJI NAČIN?

– u SAD uz pomoć Ambasade SAD;

– u Sofiju, na Bornholm – na treninge u organizaciji Fresta fonda i Grupe za medije Pakta stabilnosti;

– na seminare i treninge u BiH koje organizira Linija za pomoć novinarima, RAK, Američka razvojna fondacija (ADF), IREX, Centar za slobodan pristup informacijama, Helsinški komitet za ljudska prava, Media Plan…..

Aktivnosti

NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U PROTEKLOJ GODINI PA VAŠOJ PROCJENI

– organiziranje javne kampanje za usvajanje i primjenu Zakona o zaštiti od klevete;

– angažman NUPN na stvaranju uvjeta za udruživanje novinarskih udruženja u BiH u jednistvenu organizaciju;

– javno djelovaje Koordinacije novinarskih udrženja u zaštiti slobode medija i djelovanja novinara ( saopćanja, javna obraćanja, javni istupi…);

– trening u oblasti sindikalnog djelovanja i organizovanja novinara u BiH

AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI ODJEK U JAVNOSTI

– sudjelovanje NUPN u donošenju Zakona o Javnim RTV servisima;

– javna kampanja za primjenu Zakona o zaštiti od klevete

– reakcije povodom pokušaja Parlamenta Federacije BiH da se umiješa u uredjivačku politiku Federalne RTV

AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA

– smanjenje poreza na promet i usluge za štampane medije u BiH;

– zaštita novinara u RTV Goražde

– sprečavanje nezakonite privatizacije RTV Konjic i pravna pomoć uposlenicima u toj informativnoj kući

– podrška novinarskom sindikatu u “Oslobodjenju”

– podrška novinarima Federalne RTV, Slobdne Bosne, Nezavisnih novina, Oslobodjenja i drugih medija u slučajevima političkih i drugih pritisaka i napada na novinare tih medija

– zajedički istupi i saopćenja Koordinacije novinarskih udruženja u BiH

ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI UGLEDA NOVINARSTVA

– NUPN kroz Koordinaciju novinarskih udruženja svoje aktivnosti usmjerava u pravcu zaštite novinarske profesije ( javna djelovanja i sopćenja povodom kršenja etičkih pravila i ljudskih prava, istrazivanja o primjeni Kodeksa, zakona i konvencija, te drugih samoregulatornih pravila…)

ULOGA ORGANIZACIJE U DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU POLOŽAJA MEDIJA

– NUPN je veoma angažirana u svim aktivnostima donošenja i usvajanja zakona i priposa kojiam se regulira rad medija u BiH ( Vijeće za štampu i primjena Kodeksa za štampu, usvajanje pravila za rad elektronskih medija,djelovanje RAK-a, usvajanje različitih zakona za rad medija…..)

KAKVA JE MEÐUNARODNA SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE?

– sa IFJ u posljednjih 2-3 godine suradnja je na veoma niskom nivou; postoje dobri kontakti i planovi za suradnju sa Hrvatskim novinrskim društvom, Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Udruženjem novinara Makedonije

SURAÐUJETE LI S DRUGIM, VAMA BLISKIM ORGANIZACIJAMA U BIH?

– da, suradjujemo sa:

Helsinškim komitetom za ljudska prava ( u pripremi je Memorandum o razmijevanju i suradnji koji trebamo potpisati u drugoj polovini aprila), zatim sa Uredom Ombudsmenom za medije, Vijećem za štampu, Regulatornom agencijom za komunikacije NGO za zaštitu okoliša u okviru EKO Koalicije BiH, ženskim NGOu okviru mreže za primjenu Zakona o jednakosti spolova u BiH…

Socijalno/radni aspekti djelovanja

POSTOJI LI KOLEKTIVNI UGOVOR NA DRŽAVNOJ/FEDERALNOJ/KANTONALNOJ RAZINI

Ne, ne postoji kolektivni ugovor za novinare na nivou BiH, niti na entitetskim ili kantonalnim nivoima

POSTOJE LI UGOVORI U MEDIJSKIM TVRTKAMA

– postoje ugovori u javnim medijima napisani na osnovi Zakona o radu Fedearcije BiH ili RS, zatim kolektini ugovori u privatnim medijima i u jednom broju opcinskih i kantonalnih javnih radio i TV kuća

AKO POSTOJE, JESTE LI IH VI INICIRALI?

Ne, NUPN BiH je 1998. godine inicirala formiranje Sindikata novinara BiH koji je trebao preuzeti aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem radnih prava novinara u cijeloj BiH; sindikat nije aktivno djelovao i zbog toga sada Linija za pomoć novinarima i NUPN BiH pokušavaju pripremiti prve nacrte kolektivnoh ugovora i ostalih akata iz oblasti radnih odnosa

ZNAČAJ ČLANSTVA U ORGANIZACIJI KOD ZAPOŠLJAVANJA

POMOĆ ČLANOVIMA KOD RADNIH SPOROVA

– dajemo pravne savjete i stručnu pravu pomoć kroz Liniju za pomoć novinarima i advokatsku kancelariju

POMOĆ ČLANOVIMA KOD KAŽNJAVANJA, PREMJEŠTANJA NA SLABIJE PLAĆENO RADNO MJESTO

– dajemo pravne savjete i stručnu pravu pomoć kroz Liniju za pomoć novinarima i advokatsku kancelariju

POMOĆ ČLANOVIMA KOD OTKAZA

– isto kao u prethodnom

POMOĆ BOLESNIM ČLANOVIMA

– jednokratna novčana pomoć je do sada jedini vid pomoći koji smo pružali bolesnim članovima NUPN

PRAVNA POMOĆ ZAPOSLENIM ČLANOVIMA

– besplatna pravna pomoć kroz Liniju za pomoć novinarima i advokatsku kancelariju

POMOĆ NEZAPOSLENIM ČLANOVIMA

ZAHTIJEVA LI SE I KOJA STRUČNA SPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVINARA

– u javnim servisima postoje kriteriji za upošljavanje novinara, u privatnim medijima se ne trazi adekvatna stručna sprema

KAKVA JE SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE S VLASNICIMA MEDIJA?

– dobra, ukoliko ih ne kritiziramo

Regulacija i samoregulacija profesije

POSTOJI LI ETIČKI KODEKS VAŠE ORGANIZACIJE

– ne, NUPN nema poseban Etički kodeks, etička pravila su sadržana u Statutu organizacije

AKO POSTOJI, KAKO SE PROVODI?

POSTOJE LI NEKI ORGANI VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SE BAVE PITANJIMA SAMOREGULACIJE PROFESIJE

Da, to radi Predsjedništvo NUPN

ŠTO SE DOGAÐA ĆLANOVIMA VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SU DJELOVALI NE-ETIČKI?

– raspravlja se o njihovim postupcima, mogućim sankcijama ( isključenje je samo jednom bilo razmatrano u posljednjih 5 godina )

JESTE LI UPOZNALE VAŠE ČLANOVE S MEÐUNARODNIM ETIČKIM KODEKSIMA

– da

Anketni upitnik ispunio: Borka Rudić
Datum: 12.3.2004.
Mjesto: Sarajevo

Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske

Osnovni podaci

NAZIV ORGANIZACIJE

Nezavisno udruzenje novinara RS NUN RS

ADRESA

Banja Luka

OSOBE ZA KONTAKTE

Dragan Jerinic

DATUM OSNIVANJA

1997. godine

OSNIVAČI

novinari iz Banja Luke

OSNIVAČKI AKTI

Statut NUN RS

STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI NEŠTO DRUGO),

NVO

ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENJIMA

Koordinacija novinarskih udruzenja

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (predsjedništvo, skupština, odbori)

Predsjednik, Upravni odbor i Skupstina NUN-a

UPRAVA

 

BROJ STALNO ZAPOSLENIH I OPIS RADNIH MJESTA

ČLANARINA (Iznos, koliko clanova uplacuje)

IZVORI FINANCIRANJA

donacije do 2002. godine

IMOVINA

zakupljene prostorije, racunar, telefon, kancelarijski namjestaj i oprema

JESTE LI UČLANJENI U IFJ ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU?

Članstvo

BROJ ČLANOVA

oko 100 (broj promjenjiv)

STRUKTURA ČLANOVA PO STRUČNOJ SPREMI

ne vodimo evidenciju

STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU

ne vodimo evidenciju

SRUKTURA ČLANSTVA PREMA MEDIJIMA

ne vodimo evidenciju

STRUKTURA ČLANSTVA PO GODINAMA RADNOG STAŽA

ne vodimo evidenciju

NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO

po zahtjevu

KRITERIJI ZA UČLANJENJE

profesionalni agazman u nekom od medija u BiH

MJESEČNI BROJ UPITA ZA UČLANJENJE

NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA

KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU (obrazovne djelatnosti, krediti, zdravstvena zaštita, ostalo)

dok smo bili na programu IREX-a stampali smo veci broj brosura obrazovnog karaktera

-socijalni asppekt u NUN-u nije bio razvijen

ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE

ne

AKO ŠALJETE, GDJE I NA KOJI NAČIN?

Aktivnosti

NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U PROTEKLOJ GODINI PA VAŠOJ PROCJENI

rad u sklopu kordinacije na izradi statuta za jedinstvenu organizaciju

AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI ODJEK U JAVNOSTI

akcija “Zahtjevamo” 1999. godine

AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA

akcija “Zahtjevamo”

ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI UGLEDA NOVINARSTVA

ULOGA ORGANIZACIJE U DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU POLOŽAJA MEDIJA

ucestvovali smo u izradi Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o kleveti

KAKVA JE MEÐUNARODNA SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE?

losa

SURAÐUJETE LI S DRUGIM, VAMA BLISKIM ORGANIZACIJAMA U BIH?

vema malo

Socijalno/radni aspekti djelovanja

POSTOJI LI KOLEKTIVNI UGOVOR NA DRŽAVNOJ/FEDERALNOJ/KANTONALNOJ RAZINI

ne

POSTOJE LI UGOVORI U MEDIJSKIM TVRTKAMA

zavisno od medija

AKO POSTOJE, JESTE LI IH VI INICIRALI?

ne

ZNAČAJ ČLANSTVA U ORGANIZACIJI KOD ZAPOŠLJAVANJA

ne pruzamo tu vrstu pomoci

POMOĆ ČLANOVIMA KOD RADNIH SPOROVA

ne pruzamo tu vrstu pomoci

POMOĆ ČLANOVIMA KOD KAŽNJAVANJA, PREMJEŠTANJA NA SLABIJE PLAĆENO RADNO MJESTO

ne pruzamo tu vrstu pomoci

POMOĆ ČLANOVIMA KOD OTKAZA

ne pruzamo tu vrstu pomoci

POMOĆ BOLESNIM ČLANOVIMA

ne pruzamo tu vrstu pomoci

PRAVNA POMOĆ ZAPOSLENIM ČLANOVIMA

ne pruzamo tu vrstu pomoci

POMOĆ NEZAPOSLENIM ČLANOVIMA

ne pruzamo tu vrstu pomoci

ZAHTIJEVA LI SE I KOJA STRUČNA SPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVINARA

da

KAKVA JE SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE S VLASNICIMA MEDIJA?

zavisno od medija

Regulacija i samoregulacija profesije

POSTOJI LI ETIČKI KODEKS VAŠE ORGANIZACIJE

da

AKO POSTOJI, KAKO SE PROVODI?

POSTOJE LI NEKI ORGANI VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SE BAVE PITANJIMA SAMOREGULACIJE PROFESIJE

sud casti

ŠTO SE DOGAÐA ĆLANOVIMA VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SU DJELOVALI NE-ETIČKI?

nismo imali takav slucaj

JESTE LI UPOZNALE VAŠE ČLANOVE S MEÐUNARODNIM ETIČKIM KODEKSIMA

da

Anketni upitnik ispunio: Dragan Jerinic
Datum:12.04.2004
Mjesto: Banja Luka

Udruženje novinara Republike Srpske

Osnovni podaci

NAZIV ORGANIZACIJE

Udruženje novinara Republike Srpske

ADRESA

Kralja Petra Karadjordjevica 74, Banja Luka

OSOBE ZA KONTAKTE

Branislav Božić, Miloš Šolaja, Vera Klincov

DATUM OSNIVANJA

1996. godine, 22. juni

OSNIVAČI

– trideset predratnih članova Saveza novinara Jugoslavije

OSNIVAČKI AKTI

•  Odluka o osnivanju

•  Statut

•  Kodeks

STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI NEŠTO DRUGO),

NGO

ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENJIMA

IFJ

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (predsjedništvo, skupština, odbori)

•  Skupština kao najviši organ

•  Upravni odbor

•  Nadzorni odbor

•  Sud časti i niz komisija

 

UPRAVA

Radom Udruženja rukovodi Upravni odbor i predsjednik

BROJ STALNO ZAPOSLENIH I OPIS RADNIH MJESTA

– jedno, a riječ je o tehničkom sekretaru

ČLANARINA (Iznos, koliko clanova uplacuje)

mjesečni iznos je jedna KM, plaća se odjednom za cijelu godinu, a članarinu plaća oko 340 članova. Novinari penzioneri koji su organizovani u Aktiv veterana, po Statutu, ne plaćaju članarinu.

IZVORI FINANCIRANJA

članarina i vrlo rijetke donacije nekih medijskih kuca

IMOVINA

– pristojan kancelarijski namještaj i kompjuter sa štampačem

JESTE LI UČLANJENI U IFJ ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU?

punopravni članovi IFJ

Članstvo

BROJ ČLANOVA

385

STRUKTURA ČLANOVA PO STRUČNOJ SPREMI

nemamo, ali ogomna većina članova ima VSS,

STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU

dve trećine su žene

SRUKTURA ČLANSTVA PREMA MEDIJIMA

oko 80 odsto člansta je iz elektronskih medija

STRUKTURA ČLANSTVA PO GODINAMA RADNOG STAŽA

do 10 g. – 40 odsto

do 20 g. – 35 odsto

do 30 g – 15

vise od 30 – 10 odso

NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO

postoji Komisija za prijem

KRITERIJI ZA UČLANJENJE

najmanje jedna godina stalnog radnog staža

ili dvije godine volonterskog odnosa ali da živi od tog posla. Ljubitelje novinarstva, dakle one koji se povremeno oglase u medijima a rade neki drugi posao ne primamo.

MJESEČNI BROJ UPITA ZA UČLANJENJE

ranije je taj broj bio veliki ali sada je sve manji

NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA

u toku izrada Pravilnika o godišnjim nagradama

KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU (obrazovne djelatnosti, krediti, zdravstvena zaštita, ostalo)

nemamo materijalnih mogućnosti za takvu pomoć, ali granski Sindikat novinara i grafičara koji djeluje u okviru Saveza sindikata RS to radi i to cesto. Na čelu tog granskog sindikata je nas član koji sada tu funkciju obavlja profesionalno.

ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE

Prilično veliki broj naših članova bio je na stručnom usavršavanju koje su organizovale razne medjunarodne organizaciju koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Pokazalo se, medjutim, da su do sada bile najbolje škole BBC.

AKO ŠALJETE, GDJE I NA KOJI NAČIN?

odgovoreno u prethodnom

Aktivnosti

NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U PROTEKLOJ GODINI PA VAŠOJ PROCJENI

Učestvovanje u svim radnim grupama koje su radile tzv. medijske propise cime se praktično zaokružuje pravni okvir kakav je primjeren zemljama razvijene demokratije. Istina, tu je veliki doprinos i medjunarodnih medijatora.

AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI ODJEK U JAVNOSTI

Saopštenja povodom pritiska na novinare i medijske kuće.

AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA

odgovoreno prethodno

ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI UGLEDA NOVINARSTVA

to je prema našem Statutu jedan od osnovnih ciljeva naše organizacije i mislimo da smo postigli dosta. Primjera radi, u raznim istraživanjima novinari su na samom vrhu ili blizu toga kao profesija kojoj javnost vjeruje.

ULOGA ORGANIZACIJE U DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU POLOŽAJA MEDIJA

Do sada nije donesen ni jedan propis bez našeg aktivnog učešća, mada nismo uvijek zadovoljni koliko se naši argumenti uvažavaju

KAKVA JE MEÐUNARODNA SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE?

član smo IFJ, a učestvujemo u svim regionalnom konferencijama – Albanija, Madjarska, Belgija, Hrvatska, Rumunija…a i sami smo bili organizatore jedne regionalne konferencije

SURAÐUJETE LI S DRUGIM, VAMA BLISKIM ORGANIZACIJAMA U BIH?

DA, posebno kroz rad Vijeća za štampu BiH kao i Regulatorne agrencije za komunikacije koja se bavi elektronskim medijima.

Socijalno/radni aspekti djelovanja

POSTOJI LI KOLEKTIVNI UGOVOR NA DRŽAVNOJ/FEDERALNOJ/KANTONALNOJ RAZINI

na nivou entiteta RS postoji kolektivni ugor, kako opšti, tako i granski za oblast medija

POSTOJE LI UGOVORI U MEDIJSKIM TVRTKAMA

u svom medijskim kućama ne postoje pojedinačni ugovori i to je velika nevolja. Upućivali smo i javni poziv inspekcijskim organima da uđu u medijske kuće i naprave kontrolu tog stanja, ali vlast se oglušila po našoj procjeni ne žele da se zamjere medijskim kućama.

Poslednji nas uvid ipak većina novinara ima potpisane i pojedinačne ugovore ali razlog našeg nezadovoljstva je sto nisu potpisali svi.

AKO POSTOJE, JESTE LI IH VI INICIRALI?

Granski kolektivni ugovor sa Vladom RS i Udruženjem poslodavaca potpisao je nas član koji na čelu granskog sindikata. Nekoliko članova Upravnog odbora UN RS je učestvovalo u kreiranju tog ugovora.

ZNAČAJ ČLANSTVA U ORGANIZACIJI KOD ZAPOŠLJAVANJA

Nismo se izborili za to.

POMOĆ ČLANOVIMA KOD RADNIH SPOROVA

Osim moralne podrške kroz javna saopštenja nismo mogli uraditi vise.

POMOĆ ČLANOVIMA KOD KAŽNJAVANJA, PREMJEŠTANJA NA SLABIJE PLAĆENO RADNO MJESTO

Nemamo

POMOĆ ČLANOVIMA KOD OTKAZA

To nekim neformalnim lobiranjima uspijevamo pomoći jednom broju kolega da se vrate na posao, ali ne svima

POMOĆ BOLESNIM ČLANOVIMA

Imali smo nekoliko vrlo uspješnih akcija kao solidarnost kolega i to je učvrstilo, procjenjujemo, povjerenje u organizaciju.

PRAVNA POMOĆ ZAPOSLENIM ČLANOVIMA

Nemamo

POMOĆ NEZAPOSLENIM ČLANOVIMA

Nemamo

ZAHTIJEVA LI SE I KOJA STRUČNA SPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVINARA

U pravilu kod svih konkursa traži se visoka sprema.

KAKVA JE SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE S VLASNICIMA MEDIJA?

Sa većinom dobra.

Regulacija i samoregulacija profesije

POSTOJI LI ETIČKI KODEKS VAŠE ORGANIZACIJE

DA

AKO POSTOJI, KAKO SE PROVODI?

Mislim na zadovoljavajući način

POSTOJE LI NEKI ORGANI VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SE BAVE PITANJIMA SAMOREGULACIJE PROFESIJE

Sud časti koji ima pet članova, četvorica imaju preko 30 godina staža a jedan je mladji kolega

ŠTO SE DOGAÐA ĆLANOVIMA VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SU DJELOVALI NE-ETIČKI?

Čim smo pokrenuli postupak oni su napustili organizaciju i tom činjenicom nismo zadovoljni.

JESTE LI UPOZNALE VAŠE ČLANOVE S MEÐUNARODNIM ETIČKIM KODEKSIMA

Da, svakog člana

Anketni upitnik ispunio: Branislav Božić
Datum: 20.maj 2004
Mjesto: Banja Luka

Savez novinara BiH

Osnovni podaci

NAZIV ORGANIZACIJE

SAVEZ NOVINARA BiH

ADRESA

Sarajevo, PRUŠČAKOVA BR.8

OSOBE ZA KONTAKT

ARIF ZULIĆ, DOBROTA LOŠIĆ

DATUM OSNIVANJA

1945.

STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI

NEŠTO DRUGO)

UDRUŽENJE GRAÐANA

ČLANSTVO U DRUGIM

UDRUŽENJIMA

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

(predsjedništvo, skupština, odbori)

SKUPŠTINA, PREDSJEDNIŠTVO,

SEKCIJE, UDRUŽENJA

UPRAVA

IZVRŠNI ODBOR

BROJ STALNO ZAPOSLENIH I

OPIS RADNIH MJESTA

NEMA (TRENUTNO)

ČLANARINA (Iznos koliko članova

Uplaćuje)

12 KM GODIŠNJE

IZVOR FINANCIRANJA

VLASTITA FIRMA “ŽURNALIST”doo

IMOVINA

POSLOVNI PROSTOR -200m2

JESTE LI UČLANJENI U IFI

ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU

NE

 

 

Članstvo

BROJ ČLANOVA

627

STRUKTURA ČLANOVA PO

STRUČNOJ SPREMI

VSS- 58% ; VŠ -17% ; SS 25%

STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU

M 57% ; ž 43%

STRUKTURA ČLANSTVA PREMA

MEDIJIMA

PRINTANI – 46% ;

ELEKTRONSKI – 54%

STRUKTURA ČLANSTVA PO

GODINAMA RADNOG STAŽA

NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO

PRISTUPNICA

KRITERIJ ZA UČLANJENJE

1 GODINA PROFESION. RADA

MJESEČNI BROJ UPITA ZA

UČLANJENJE

NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA

REDOVNE GODIŠNJE NAGRADE

“Novinar godine”

KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU

(obrazovne djelatnosti, krediti, zdravtsvena

zaštita, ostalo)

ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE

ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE

NE

AKO ŠALJETE GDJE I NA KOJI NAČIN?

Aktivnosti

NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U

PROTEKLOJ GODINI PO VAŠOJ

PROCJENI

U okviru Koordinacije novinarskih

udruženja – reagiranja na aktuelna

pitanja novinarstva i medija

AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI

ODJEK U JAVNOSTI

Manifestacija “Novinar godine”

AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA

NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA

Pravna zaštita novinara u okviru

Koordinacije

ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI

UGLEDA NOVINARSTVA

U donošenju kodeksa za štampu,

Formiranje i učešće u radu Vijeća za

Štampu

ULOGA ORGANIZACIJE U

DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU

POLOŽAJA MEDIJA

Nedovoljno

KAKVA JE MEÐUNARODNA

SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE?

Ne postoji

SURAÐUJETE LI S DRUGIM, VAMA

BLISKIM ORGANIZACIJAMA U BiH?

U okviru Koordinacije novinarskih

Udruženja, koja je još nedovoljno

Osmišljena da bi dovela do

Objedinjavanja rada svih 6 udruženja

U BiH na prihvatljivim osnovama

Za sve.

Socijalno/radni aspekti djelovanja

POSTOJI LI KOLEKTIVNI UGOVOR

NA DRŽAVNOJ/FEDERALNOJ/

KANTONALNOJ RAZINI

OPĆI SINDIKALNI UGOVOR

POSTOJELI UGOVORI U

MEDIJSKIM TVRTKAMA

NE

AKO POSTOJE, JESTE LI IH VI INICIRALI?

/

ZNAČAJ ČLANSTVA U ORGANIZACIJI

KOD ZAPOŠLJAVANJA

OBJEKTIVNO NE POSTOJI

POMOĆ ČLANOVIMA KOD RADNIH

SPOROVA

PRAVNA POMOĆ U OKVIRU

KOORDINACIJE NOVINARSKIH

POMOĆ ČLANOVIMA KOD KAŽNJAVA-

NJA, PREMJEŠTANJA NA SLABIJE

PLAĆENO MJESTO

UDRUGA (RANIJE U ORGANIZA

CIJI OSCE-a) TELEFON

ZA PRAVNU POMOĆ

POMOĆ ČLANOVIMA KOD OTKAZA

 

POMOĆ BOLESNIM ČLANOVIMA

SAMO U UDRUŽENJU VETERENA

PRAVNA POMOĆ ZAPOSLENIM

ČLANOVIMA

DA

POMOĆ NEZAPOSLENIM ČLANOVIMA

NE

ZAHTIJEVA LI SE KOJA STRUČNA

SPREMA KOD ZAPOŠLJAVANJA NOVINARA

NE POSTOJI PROPIS

KAKVA JE SURADNJA VAŠE

ORGANIZACIJE S VLASNICIMA MEDIJA?

NEORGANIZOVAN

Regulacija i samoregulacija profesije

POSTOJI LI ETIČKI KODEKS

VAŠE ORGANIZACIJE

DA

AKO POSTOJI, KAKO SE PROVODI?

UZ SPORADIČNA KRŠENJA

POSTOJE LI NEKI ORGANI VAŠE

ORGANIZACIJE KOJI SE BAVI

PITANJIMA SAMOREGULACIJA PROFESIJE

VIJEĆE ZA ŠTAMPU SU

OSNIVAČI NOVINARSKE UDRUGE

ŠTO SE DOGAÐA ČLANOVIMA VAŠE

ORGANIZACIJE KOJI SU DJELOVALI NA

ETIČKI?

ODGOVARAJU NA OSNOVU

ZAKONA O ZAŠTITINOD KLEVETE

O NJIMA RASPRAVLJA SUD ČASTI

JESTE LI UPOZNALI VAŠE ČLANOVE

S MEÐUNARODNIM ETIČKIM

KODEKSIMA

DA

Udruga hrvatskih novinara u BiH

Osnovni podaci

NAZIV ORGANIZACIJE

Udruga hrvatskih novinara u BiH

ADRESA

Dubrovačka br. 4 Mostar 88 000

OSOBE ZA KONTAKTE

Ilko Barbarić i Mladen Molnar

DATUM OSNIVANJA

5.12. 1998. godine

OSNIVAČI

Skupina novinara

OSNIVAČKI AKTI

Odluka i Statut

STATUS ORGANIZACIJE (NGO ILI NEŠTO DRUGO),

 

Udruga

ČLANSTVO U DRUGIM UDRUŽENJIMA

 

Pridruženi član IFJ

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (predsjedništvo, skupština, odbori)

 

Predsjedništvo, Skupština i odbori

UPRAVA

BROJ STALNO ZAPOSLENIH I OPIS RADNIH MJESTA

ČLANARINA (Iznos, koliko članova uplacuje)

 

Članarina je simbolična

IZVORI FINANCIRANJA

Donatori i članarina

IMOVINA

Prostorije i oprema

JESTE LI UČLANJENI U IFJ ILI NEKU DRUGU ASOCIJACIJU?

 

Pridruženi IFJ

Članstvo

BROJ ČLANOVA

183

STRUKTURA ČLANOVA PO STRUČNOJ SPREMI

 

Raznovrsna

STRUKTURA ČLANSTVA PO SPOLU

SRUKTURA ČLANSTVA PREMA MEDIJIMA

 

Iz svih medija i tiskovnih i elektronskih

STRUKTURA ČLANSTVA PO GODINAMA RADNOG STAŽA

 

Također raznovrsno

NAČIN PRIMANJA U ČLANSTVO

Zahtjev i pristupnica

KRITERIJI ZA UČLANJENJE

Medijska djelatnost

MJESEČNI BROJ UPITA ZA UČLANJENJE

 

NAGRADE I PRIZNANJA ČLANOVIMA

Novinarska nagrada

KAKO SE BRINETE O ČLANSTVU (obrazovne djelatnosti, krediti, zdravstvena zaštita, ostalo)

 

ŠALJETE LI REDOVITO SVOJE ČLANOVE NA STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Povremeno

AKO ŠALJETE, GDJE I NA KOJI NAČIN?

 

BiH i Hrvatska

Aktivnosti

NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI U PROTEKLOJ GODINI PA VAŠOJ PROCJENI

 

Potpora novinarskom sindikatu, izbori u Udruzi idr.

AKCIJE KOJE SU IMALE NAJVEĆI ODJEK U JAVNOSTI

Rasprave oko položaja hrvatskih medija u BiH ali i jezika

AKCIJE KOJE SU NAIŠLE NA NAJVEĆU POTPORU ČLANSTVA

ULOGA ORGANIZACIJE U ZAŠTITI UGLEDA NOVINARSTVA

 

Velika

ULOGA ORGANIZACIJE U DRUŠTVENOM RJEŠAVANJU POLOŽAJA MEDIJA

 

Značajna

KAKVA JE MEÐUNARODNA SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE?

 

Dobra

SURAÐUJETE LI S DRUGIM, VAMA BLISKIM ORGANIZACIJAMA U BIH?

 

DA

Socijalno/radni aspekti djelovanja

POSTOJI LI KOLEKTIVNI UGOVOR NA DRŽAVNOJ/FEDERALNOJ/KANTONALNOJ RAZINI

 

NE

POSTOJE LI UGOVORI U MEDIJSKIM TVRTKAMA

 

Raznolika je situacija

AKO POSTOJE, JESTE LI IH VI INICIRALI?

Djelimično

ZNAČAJ ČLANSTVA U ORGANIZACIJI KOD ZAPOŠLJAVANJA

 

DA

POMOĆ ČLANOVIMA KOD RADNIH SPOROVA

 

DA

POMOĆ ČLANOVIMA KOD KAŽNJAVANJA, PREMJEŠTANJA NA SLABIJE PLAĆENO RADNO MJESTO

 

DA

POMOĆ ČLANOVIMA KOD OTKAZA

DA

POMOĆ BOLESNIM ČLANOVIMA

DA

PRAVNA POMOĆ ZAPOSLENIM ČLANOVIMA

 

DA

POMOĆ NEZAPOSLENIM ČLANOVIMA

ZAHTIJEVA LI SE I KOJA STRUČNA SPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVINARA

 

VŠS i VSS

KAKVA JE SURADNJA VAŠE ORGANIZACIJE S VLASNICIMA MEDIJA?

 

Korektna

Regulacija i samoregulacija profesije

POSTOJI LI ETIČKI KODEKS VAŠE ORGANIZACIJE

 

DA

AKO POSTOJI, KAKO SE PROVODI?

Dosljedno

POSTOJE LI NEKI ORGANI VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SE BAVE PITANJIMA SAMOREGULACIJE PROFESIJE

 

 

DA

ŠTO SE DOGAÐA ĆLANOVIMA VAŠE ORGANIZACIJE KOJI SU DJELOVALI NE-ETIČKI?

 

Na različit način se sankcioniraju

JESTE LI UPOZNALE VAŠE ČLANOVE S MEÐUNARODNIM ETIČKIM KODEKSIMA

 

DA

Anketni upitnik ispunio: Ilko Barbarić
Datum: 1. lipnja 2004.
Mjesto: Mostar

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest