Izjava Borke Rudić, generalne tajnica Udruženja BH novinari objavljena u Oslobođenju povodom ponovnog osnivaja NUN RS

Njihov stil su laž i destrukcija

Pravno, za nas formiranje NUNa RSa ne znači ništa, jer je to samo još jedno od mnogih udruženja novinara u BiH. U članstvo Udruženja BH novinari se ulazi pojedinačno. Svaki novinar koji to želi ispuni pristupni listić i postaje članom. U tom kontekstu nema nikakvog značaja što je NUN RS-a povukao odluku iz 2004. godine. Ovo je kontinuitet neuspjelih pokušaja da se uništi Udruženje BH novinari. Prvi takav udar je bio kada su dvije Mire (Kusmuk i Lolić-Močević), po nalogu vlasti u Banjoj Luci, te vlasnika Nezavisnih novina i Glasa Srpske Željka Kopanje i direktora Radiotelevizije RS-a Dragana Davidovića, istupile iz Upravnog odbora Udruženja BH novinari. Udruženje je ostalo stabilno i normalno je nastavilo funkcionirati. Drugi pokušaj je bio kada su sarajevske kvaziintelektualce i kvazipromicatelje kulture dijaloga angažirali da pišu serije tekstova i lažu protiv Udruženja BH novinari, ali ni to nije uspjelo. Treći pokušaj su bili napadi na Udruženje BH novinari kada se angažiralo u koaliciji za Rekom. Opet neuspjeh. Ovo sada je četvrti pokušaj, koji je jednako besmislen kao i prethodni, jer počiva na lažima, destrukci ji i pokušajima svođenja novinara samo na njihov politički i nacionalni identitet. Sve optužbe koje dolaze od “novog predsjednika” Dragana Jerinića su dječiji pokušaj da se njegova i njegovih kolega i kolegica politička odanost Savezu nezavisnih socijaldemokrata imputira nama. Kada je odgovaralo Kopanji, Davidoviću i Jeriniću, plus dvjema Mirama, da budu dio bh. koncepta i da se profesionalno udružuju i organiziraju, oni su to uradili. Sada je nova politička opcija i sada su drugi ciljevi. Nisu svi novinari iz RSa istupili iz Udruženja BH novinari, mislim da je NUNu RSa prišao minoran broj od 120 članova Udruženja BH novinari iz RSa. Mi smo u posljednjih četiripetgodina dobili samo dva zahtjeva za izlazak iz Udruženja BH novinari (opet dvije Mire). Čak ni Jerinić formalnopravno još nije istupio iz Udruženja BH novinari.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest