Udruženje/Udruga BH novinar, u saradnji sa Vijećem Evrope, je 5. i 6. novembra 2010-e godine održala Konferenciju na kojoj je prezentirala rezultate monitoringa medija tokom predizborne kampanje i utvrdila program za unapređenje profesionalnih standarda tokom pokrivanju izbora u medijima.
Prisutni, 38 novinara, urednika, predstavnika medijskih udruženja i međunarodnih eksperata, su usvojili zaključke.

Zaključci medijske konferencije – Unapređenje medijskih standarda za pokrivanje predizbornih kampanja

1. Izmjene zakonskog i regulatornog okvira koji prati medije tokom pokrivanja predizborne kampanje:
a.) Definisati set prijedloga za izmjene Izbornog zakona u BiH, posebno Član 16 u dijelu koji se odnosi na mjere bolje zaštite slobode izražavanja i pristupa političkim događajima s ciljem adekvatnog pokrivanja predizborne kampanje.
b.) Redefinisati procedure Regulatorne agencije za komunikacije u BiH (RAK) i Vijeća za štampu koje se odnose na predizborne kampanje kako bi ove institucije bile mobilnije tokom predizborne kampanje i donosile pravovremene i učinkovitije reakcije u slučajevima kršenja profesionalnih standarda u predizbornom periodu.
c.) Pripremiti set izmjena Zakona o javnim emiterima u BiH kako bi se naglasila javna funkcija i značaj tih emitera i spriječio politički utica ili pritisak na uređivačke politike (redefinisati poziciju Savjetodavnog odbora i jasno odvojiti funkciju menadžera od nezavisne uređivačke politike).

2. Trening novinara u dva pravca:
a.) Trening urednika za bolje planiranja pokrivanja predizborne kampanje i kreiranje izvještavanja orijentisanog ka građanima, kreiranje novih načina pokrivanja predizbornih kampanja i gradnja interaktivnog odnosa sa gledeaocima/čitaocima/slušaocima.
b.) Trening novinara za upotrebu novih tehnologija, prvenstveno socijalnih mreža, s ciljem boljeg prikupljanja informacija za kvalitetnju primjenu preporuka Vijeća Evrope koje se odnose na fer, sveobuhvatno i izbalansirano izvještavanje.

3. Trening političara s ciljem povećanja njihove dostupnosti ili otvorenosti za medije i s ciljem da oni prihvate slobodu i nezavisnost medija kao ultimativni uslov demokratskog društva. Ovaj trening treba obuhvatiti upoznavanje političara sa ulogom medija u predizbornim kampanjama i prihvatanje medija kao efikasnog mehanizma za komunikaciju sa građanima/biračima.

4. Uspostaviti medijsku koaliciju koja bi uključivala i civilne nevladine organizacije (NGO), razne eksperte (medijske, ekonomske i političke orijentacije…) i medije kako bi sarađivali tokom predizborne kampanje i udruživali aktivnosti, te unaprijedili informisanje građana tokom predizbornog perioda. Ova koalicija bi inicirala niz zajedničkih aktivnosti:
a.) Zajedničku produkciju medijskih projekata koji bi uključivali NGO-e i medije s ciljem unapređenja medijskih sadržaja tokom predizborne kampanje.

b.) Saradnju različitih segmenata medijske zajednice (TV stanice, štampani mediji, nove socijalne mreže i internet-medjiji) s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i unapređenja izvještavanja o predizbornim aktivnostima.

c.) Kreiranje i potpisivanje zajedničke deklaracije za zaštitu novinara i jačanje njihove profesionalne solidarnosti u vrijeme praćenja predizbornih kampanja.

Udruženje/Udruga BH novinar, u saradnji sa Vijećem Evrope, je 5. i 6. novembra 2010-e godine održala Konferenciju na kojoj je prezentirala rezultate monitoringa medija tokom predizborne kampanje i utvrdila program za unapređenje profesionalnih standarda tokom pokrivanju izbora u medijima.
Prisutni, 38 novinara, urednika, predstavnika medijskih udruženja i međunarodnih eksperata, su usvojili zaključke.

Zaključci medijske konferencije – Unapređenje medijskih standarda za pokrivanje predizbornih kampanja

1. Izmjene zakonskog i regulatornog okvira koji prati medije tokom pokrivanja predizborne kampanje:
a.) Definisati set prijedloga za izmjene Izbornog zakona u BiH, posebno Član 16 u dijelu koji se odnosi na mjere bolje zaštite slobode izražavanja i pristupa političkim događajima s ciljem adekvatnog pokrivanja predizborne kampanje.
b.) Redefinisati procedure Regulatorne agencije za komunikacije u BiH (RAK) i Vijeća za štampu koje se odnose na predizborne kampanje kako bi ove institucije bile mobilnije tokom predizborne kampanje i donosile pravovremene i učinkovitije reakcije u slučajevima kršenja profesionalnih standarda u predizbornom periodu.
c.) Pripremiti set izmjena Zakona o javnim emiterima u BiH kako bi se naglasila javna funkcija i značaj tih emitera i spriječio politički utica ili pritisak na uređivačke politike (redefinisati poziciju Savjetodavnog odbora i jasno odvojiti funkciju menadžera od nezavisne uređivačke politike).

2. Trening novinara u dva pravca:
a.) Trening urednika za bolje planiranja pokrivanja predizborne kampanje i kreiranje izvještavanja orijentisanog ka građanima, kreiranje novih načina pokrivanja predizbornih kampanja i gradnja interaktivnog odnosa sa gledeaocima/čitaocima/slušaocima.
b.) Trening novinara za upotrebu novih tehnologija, prvenstveno socijalnih mreža, s ciljem boljeg prikupljanja informacija za kvalitetnju primjenu preporuka Vijeća Evrope koje se odnose na fer, sveobuhvatno i izbalansirano izvještavanje.

3. Trening političara s ciljem povećanja njihove dostupnosti ili otvorenosti za medije i s ciljem da oni prihvate slobodu i nezavisnost medija kao ultimativni uslov demokratskog društva. Ovaj trening treba obuhvatiti upoznavanje političara sa ulogom medija u predizbornim kampanjama i prihvatanje medija kao efikasnog mehanizma za komunikaciju sa građanima/biračima.

4. Uspostaviti medijsku koaliciju koja bi uključivala i civilne nevladine organizacije (NGO), razne eksperte (medijske, ekonomske i političke orijentacije…) i medije kako bi sarađivali tokom predizborne kampanje i udruživali aktivnosti, te unaprijedili informisanje građana tokom predizbornog perioda. Ova koalicija bi inicirala niz zajedničkih aktivnosti:
a.) Zajedničku produkciju medijskih projekata koji bi uključivali NGO-e i medije s ciljem unapređenja medijskih sadržaja tokom predizborne kampanje.

b.) Saradnju različitih segmenata medijske zajednice (TV stanice, štampani mediji, nove socijalne mreže i internet-medjiji) s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i unapređenja izvještavanja o predizbornim aktivnostima.

c.) Kreiranje i potpisivanje zajedničke deklaracije za zaštitu novinara i jačanje njihove profesionalne solidarnosti u vrijeme praćenja predizbornih kampanja.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest