Udruženje/Udruga BH novinari je u saradnji sa Vijećem Evrope održala konferenciju posvećenu preliminarnim rezultatima monitoringa predizbornog i postizbornog izvještavnaja 30 medija u BiH, javnih i komercijalnih televizija, dnevnih novina, magazina i portala.
Monitorisani mediji su u svojim sadržajima (bez priloga o događanjima u regionu, svijetu, estradi i sportu) objavili 35.368 tekstova ili priloga i njih 9.374 ili 26,5 posto je bilo posvećeno izborima.
Preliminarni rezultati monitoringa pokazuju da je oko 84 posto svih novinarskih uredaka bilo u formi izvještaja ili vijesti, a između 82 i 91 posto je bilo bazirano na jednom izvoru dok je oko 10,5 posto tekstova ili priloga dalo odgovor na pitanje kako će političke partije realizovati svoja obećanja.
Kao značajno je uočeno da nije bilo eksplicitnog jezika mržnje osim prozivki u negativnom kontekstu ili optužbi upućenih od jednih kandidata ka drugima i monitorisani mediji su u 296 ili 3,15 posto slučajeva obezbjedili pravo na odgovor. Ovo ne znači da su odbijali objaviti nečiju reakciju, nego u slučajevima kada jedan kandidat optužuje drugog nisu potražili komentar ili mišljenje druge strane, odnosno pružili pravo na odgovor.
Tokom monitoringa je uočeno i da su u nekim medijima politički kandidati imali svoje redovne kolumne ili da su se novinari u svojim autorskim komentarima otvoreno svrstavali na stranu neke partije.
Na samoj konferenciji, na kojoj su učestovali eksperti Vijeća Evrope i predstavnici RAK-a, su razmatrani najveći propusti u novinarskom praćenju predizborne kampnaje i predloženi su neki od načina da ti propusti budu prevaziđeni do narednih izbora.
Prema zaključcima konferencije, u narendom periodu bi trebalo lobirati za izmjene zakonodavnih i regulatornih okvira za medije koji se odnose na predizborne kampanje. Takođe je zaključeno da bi u narednom periodu trebalo organizovati treninge za urednike i novinare kako bi urednici stekli bolje vještine za planiranja praćenja kampanje i prepoznavanje interesa građana koji bi trebali biti zadovoljeni u predizbornim medijskim sadržajima, a novinara za upotrebu novih tehnologija i kvalitetnije prikupljanje informacija koje bi predizborno izvještavanje bilo fer i izbalansirano,a lii koriso za konzumente medija. Prema zaključcima bi valjalo zagovarati edukaciju političara kao bi bili otvoreniji za medije i kako bi bolje razumjeli ulogu i značaj medija u predizborno vrijeme, ali i raditi na uspostavi nekog oblika medijske koalicije u koju bi bile ukljene i nevladine organiazcije, a sve s ciljem boljeg informisanja javnosti tokom predizbornih kampanja.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest