Udruženje za promociju profesionalnog novinarstva Medijske inicijative Sarajevo, Media plan institut Sarajevo i UNICEF BiH su objavili konkurs za izbor najboljeg novinarskog rada o pravima djeteta i problemi sa kojima se djeca sreću u obrazovanju,
zdravstvu, kod socijalne uključenosti, zaštite od zlostavljanja i učešće djece u donošenju odluka, te o drugim participacijama djece u bh-društvu.
Novinarski radovi koji bi konkurisali mogu biti objavljen u štampi, na televiziji, radiju i na web-stranama u BiH, a pravo učešća imaju novinari koji rade u BH medijima ili sarađuju sa njima. Predviđene nagrade su po 500 KM za najbolji novinarski rad u svakoj kategoriji. Konkurs je otvoren od 8. juna do 31. oktobra 2010 godine, a u konkurenciji su svi radovi objavljeni od 1. januara do 31. oktobra 2010.
Konkurs prate posebni uslovi za svaku vrstu medija.
Tekstovi objavljeni u u štampi trebaju biti dugački najmanje dvije novinarske kartice i mogu biti različitih informativnih formi: izvještaji, reportažne i istraživačke forme, komentari (osvrti, kolumne, kritike, zapažanja…).
Tekstovi objavljeni na internetu mogu biti i razne multimedijalne forme koje jasno prikazuju neki tematski događaj i ne smiju biti objavljeni u nekom drugom mediju ili u durgoj formi.
Svi radovi se šalju na adresu [email protected] i to tekst iz printanih medija u word-dokumentu, skeniran iz novine u kojoj je objavljen, tekst objavljen na internetu slanjem linka na web stranicu na kojoj je objavljen tekst ili e-mailom ukoliko je riječ o nekom multimedijalnom sadržaju koji zahtijeva obrazloženje,
U konkurenciju za najbolji TV ili radijski rad ulaze informativne forme u trajanja od 100 sekundi do 4 minute i nije nužno da su objavljeni u informativnim emisijima, ali je neophodno da su informativnog karaktera, odnosno da spadaju u formu TV ili radijskog priloga koji sadrži kombinaciju off-a novinara i audiovizuelnih izjava, odnosno audio izjava i/ili muzičkih inserata. TV-radovi se konkurs šalju na DVD-ju sa snimljenim prilogom i naznakom kada i u kojoj emisiji je prilog objavljen na adresu: Media plan institut Sarajevo, Antuna Branka Šimića 5, sa naznakom ZA KONKURS, ardio-radovi e-mailom u mp3 formatu sa naznakon kada i u kojoj emisiji je objavljeno na adresu [email protected]
Svaka od četiri kategorije natjecanja aktivira se ukoliko se u prijave najmanje tri teksta/priloga iz te kategorije. Ukoliko se u okviru neke kategorije prijavi manje od tri rada – dostavljeni će biti pridruženi radovima u kategoriji koja je medijski najbliža onoj u kojoj su konkurisali i imaće ravnopravan status za dobijanje nagrade.
Prilikom izbora najboljeg novinarskog rada vodiće se računa o izboru teme, načinu prezentiranja činjenica i podataka (odabir novinarskog ugla), spisateljski stil za novine / audiovizuelna prezentacija za radio i televiziju, te o mogućem pozitivnom efektu na publiku u smislu promovisanja teme.
Žiri se sastoji od četiri člana: dva aktivna novinara koja se bave izvještavanjem o dječijim pravima i dva stručnjaka koji se bave medijskim analizama i projektima vezanim za ostvarivanje dječijih prava.
Za više informacija, možete se obratiti na tel/fax 033 717 840 , 717 841, 717 850 (Medijske inicijative), Bojana Šutvić na [email protected] ili Radenko Udovičić na [email protected])
Konkurs se realizuje u sklopu komponente «Izgradnja kapaciteta za odgovorno izvještavanje i komuniciranje», a u okviru projekta «Jačanje sistema socijalne zaštite I inkluzije u BiH – SPIS» koji UNICEF u saradnji sa partnerima realizuje u BiH.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest