Udruženje/udruga BH novinari je izrazilo najoštriji protest povodom istrukcije premijera RS u kojoj on od svih ministara, vodećih ljudi državne uprave i javnih preduzeća u RS zahtjeva da odbiju davanje informacija novinarima RTV FBiH i da ovoj medijskoj kući uskrate bilo kakvu saradnje koja podrazumijeva i eventualni marketing.
– Zapanjeni smo činjenicom da premijer RS javno zahtjeva od ministara i čelnih ljudi upravnih organa i javnih preduzeća da rade nešto što je protivzakonito. Time je u potpunosti prekršio svoja ovlaštenja i postojeće zakone jer vlade, premijeri i svi drugi javni organi u cijelom demokratskom svijetu moraju raditi transparentno i u interesu građana što podrazumijeva i jednaku otvorenost javnih organa prema svim novinarima i svim medijima – stoji u saopštenju Udruženja u kom se navodi da će oni o ovom obavijestiti sve nadležne međunarodne organizacije zaduženje za zaštitu slobode medija i prava novinara.
UO Udruženja cijeni da je ovakvo postupanje premijera RS presedan u demokratskim društvima 21. stoljeća i podsjeća na sličnu nezakonitu odluku koju je Vlada RS primjenila prije tri godine prema BHT i poslije izvjesnog vremena je sama povukla.
– Uz činjenicu da ovaj zahtjev predstavlja kršenje Zakona o slobodi pristupa informacijama koji je obavezujući za sve javne organe u RS i cijeloj BiH, ovo je istovremeno i direktan politički atak na slobodu izražavanja u BiH, te kršenje prava novinara na slobodno i dostojanstveno obavljanje novinarskih zadataka – piše u saopštenju.
Udruženje BH novinari je premijera i druge Vladine funkcionere u RS podsjetilo da, ukoliko imaju primjedbe na medijske sadržaje ili neki drugi problem sa RTV FBiH, postoje važeće procedure reagiranja kroz relevantne medijske institcije i zakonom propisani načini sankcioniranja neprofesionalnosti novinara.
– Sve drugo, pa i zahtjev za uskraćivanjem informacija FTV i zabrana javnim preduzećima da se reklamiraju putem ove medijske kuće, predstavljaju nedopustivo političko miješanje u rad medija i pritisak su na novinare uposlene u ovom javnom emiteru – kaže se u saopštenju.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest