Sarajevo/Brčko – U organizaciji Udruženja/udruge BH novinari, u srijedu 23. septembra 2009. godine osnovan je Novinarski klub Bosanska Posavina sa sjedištem u Brčkom. Novinarski klub Bosanska Posavina će djelovati kao organizacijska jedinica Udruge BH novinari sa ciljem promoviranja prava i interesa novinara i drugih medijskih uposlenika u ovom području, te poboljšanja položaja novinara u lokalnoj zajednici. Aktivnosti Kluba novinara Bosanska Posavina će biti usmjerene ka unapredjenju profesionalnih znanja i vještina novinara ovog područja, kao i osnaživanju novinarske zajednice i jačanju kredibiliteta novinarstva. Za predsjednika Kluba novinara Bosanska Posavina izabran je Tihomir Bijelić, dopisnik BHT iz Brčkog, a za tajnika Mirsad Arnautović, novinar Radija Brčko Distrikt.

Udruga BH novinari je ranije osnovala klubove novinara u Zenici i Bihaću, a u narednih nekoliko mjeseci slični klubovi formiraće se u Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Livnu i drugim gradovima gdje ovo udruženje ima svoje članove. Formiranjem mreže klubova novinara u BiH, BH novinari žele ravnomjerno disperzirati svoje aktivnosit na cijeli teritorij države, okupiti novinare u odbrani profesionalnih interesa i slobode izražavanje, te doprinujeti aktivnijem djelovanju novinara i medijskih uposlenika u sredinama gdje žive i rade. Klubovi novinara će suradjivati sa organizacijma civilnog društva, kulturnim i javnim institucijama u lokalnoj sredini, sa ciljem promoviranja demokratskih društvenih vrijednosti u cijeloj BiH.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest