Povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, Udruženje/udruga BH novinari i Linija za pomoć novinarima pokreću jednogodišnju kampanju pod nazivom „Godina sindikalnog aktivizma u medijima“.

U okviru ove kampanje BH novinari i Linija za pomoć novinarima će provesti seriozno istraživanje o materijalnom položaju novinara kao i ostvarivanju radnih i drugih prava uposlenika u medijima koja proističu iz Zakona o radu u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Takodjer, biće organizovane dvije konferencije o socijalnom položaju novinara u BiH, kao i serija edukativnih radionica za mlade novinare i vodjstva medijskih sindikata o različitim aspektiva zaštite radnih prava uposlenika u medijima i metodama sidnikalnog pregovaranja. Kampanja bi trebala biti okončana izradom prijedloga najniže vrijednosti novinarskog rada i Nacrtom granskog ugovora za novinare koji će biti ponudjeni vladama na usvajanje.

Udruženje/udruga BH novinari i Linija za pomoć novinarima opredjelili su se za pokretanje široke akcije unapredjenja uvjeta u kojima rade novinari i zaštitu njihovih radnih prava zbog toga što materijalna nesigurnost i nepoštivanje medjunarodnih normi i važećeg radnog zakonodavstva u cijeloj BiH utiču na stvaranje opće nesigurnosti uposlenika u medijima, te omogućavaju različite uticaje i pritiske na novinare i medijske urednike.

„Prava koja se najčešće krše odnose se na isplatu plata ( 43 % ispitanika) i dužinu radnog dana odnosno sedmice ( 39 %)“, navodi se u istraživanju koje je na cijelom teritoriju zemlje proveo Media Centar iz Sarajeva. U istraživanju se naglašava kako se „norme o radu i pravima iz radnog odnosa, sadržani u medjunarodnim ugovorima i relevantnim domaćim zakonima, ne primjenjuju u punoj mjeri u praksi“. Sudionici ovog istraživanja su naveli da su razlozi za neefikasnu primjenu radnih prava: nejasno formulisana radna prava, izražena sklonost poslodavaca u medijima da vode računa isključivo o finansijskim faktorima i sklonost ka nepotizmu prilikom donošenja odluka o zapošljavanju.

Zabrinjavajuća je i činjenica da se veoma mali procenat zaposlenih u medijima opredjeljuje za zakonsku zaštitu svojih prava. „Novinari se plaše da će zbog sudskog procesa izgubiti posao, te time pretrpjeti štetu veću od one uzrokovane kršenjem njihovih prava“ naglašava se u istraživanju Media Centra.

Kroz jednogodišnju kampanju i educiranje novinara o radnim pravima i mehanizmima njihove zaštite, Udruženje /udruga BH novinari i Linija za pomoć novinarima žele ohrabriti i osposobiti novinare za vlastitu borbu i aktivizam u oblasti unapredjenja materijalnih i drugih radnih uvjeta u medijima, kao i kvalitetniju primjenu radnih prava u praksi.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest