Udruženje/udruga «BH novinari» je primljena u punopravni članstvo Medjunarodne federacije novinara (IFJ) sa svim pravima i obavezama koji proističu iz tog članstva. Odluka u prijemu u ponopravno članstvo je donesena u februaru 2006. godine na zasjedanju Administrativnog komiteta IFJ i potvrdjena 28.maja ove godine na sjednici Izvršnog komiteta svjetske novinarske organizacije.

Članstvo u IFJ omogućava članovima Udruženja/udruge «BH novinari» dobijanje medjunarodne press kartice, zaštitu i pomoć prilikom putovanja van granica BiH od sličnih novinarskih udruženja i vlasti, te korištenje popusta i privilegija koje imaju novinari – nosioci ove kartice u cijelom svijetu.

Uključivanje Udruženja «BH novinari» u Medjunarodnu federaciju novinara
predstavlja priznaje i podršku dosadašnjem radu ovog Uruženja i zalaganjima za ujedinjavanje bh. novinara u zaštiti profesionalnih interesa i slobode medija.

Upravni odbor Udruženja/udruge «BH novinari»

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest