Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Udružanja /udruge «BH novinari» formirana je radna grupa koja će sa predstavnicima Fonda PIO/MIO Federacije BiH i Fonda zadrvastvenog osiguranja Katona Sarajevo nastaviti raditi na rasvjetljavanju neregularnosti u uplatama zdravstvenog i penzionog osiguranja za članove Udruženja.

U Radnu grupu su, pored članova Upravnog odbora Udruženja, uključeni i prestavnici oštećenih novinara.

Informacije prikupljene iz do sada dostupne dokumentacije su pokazale kako je u periodu od 1995. do 2006. godine ukupno 103 novinara koristilo mogućnost penzionog i zdravstvenog osiguranja. Daljnja istraga će utvrditi koliki je broj novinara oštećen i koje su razmjere štete.

Upravni odbor Udruženja/udruge «BH novinari» je zaključio kako će i sve daljnje aktivnosti biti usmjerene na zaštitu interesa članova Udruženja, ali i na sankcioniranje svih kriminalnih radnji za koje se utvrdi da su postojale u ovom slučaju.

Upravni odbor Udruženja / udruge «BH Novinari»

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest