Poštovani,

obracamo Vam se u vezi sa pritužbom Asima Bešlije, novinara NTV Hayat, koja je poslana Liniji za pomoc novinarima. U pritužbi se navodi da od Ministarstva financija Federacije BiH nije dobio mogucnost za snimanje intervjua s ministrom Draganom Vrankicem.

On nam je dostavio prepisku koju je imao sa službom za informiranje, iz koje je vidljivo da su za potrebe snimanja recenog intervjua blagovremeno poslani zahtjevi Ministarstvu i unaprijed dostavljena pitanja, te da je novinar u ovom slucaju postupio na krajnje profesionalan nacin. Iz dostavljene dokumentacije se takoder vidi da je kolega Bešlija punih 19 dana cekao na odgovor iz Ministarstva i da je odgovor dobio u pisanoj formi, što je za televiziju, kao medij, neupotrebljivo.

Podsjecamo Vas kako je svaki javni organ, prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, obavezan pružiti javnosti sve potrebne informacije i to najkasnije u roku od 15 dana. S obzirom na cinjenicu da je rijec o Ministarstvu veoma važnom za funkcioniranje Ferderacije BiH, te da su infromacije o finacijskoj policiji, u ovom periodu, jako važne za gradane BiH, Udruženje/udruga «BH novinari» i Linija za pomoc novinarima ocekuju da gospodin Vrankic i njegova služba za informiranje daju na uvid javnosti te informacije.

Mada slucaj kolege Bešlije ne može u popunosti referirati na sam Zakon o slobodi pristupa informacijama, buduci da je ovdje rijec o intervjuu, smatramo kako sami politicari, u ovom slucaju ministar Vrankic, trebaju uvažavati specificnosti odredenog medija, te da bi bilo poželjno da informacije daju u formi koja je prihvatljiva za taj medij.

Drugacije receno, pozicije ministarstva i službe za informiranje bi same po sebi trebale biti na usluzi gradanima, a to najbolje mogu ostvariti tako što ce prevenstveno komuncirati putem medija.

U nadi da cete ovo pismo shvatiti kao našu želju de se izmedu nadležnih organa i medija ostvari dobra komunikacija, a sve zbog interesa gradana, pozivamo Vas da informaciju koje ste dali u pisanoj formi, izravno predocite kolegi Bešliji i tako mu omogucite realizaciju TV priloga.

S poštovanem,

Udruženje/udruga «BH novinari»
Linija za pomoc novinarima

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest