Udruženje/udruga “BH novinari” i Linija za pomoć novinarima daju punu podršku
novoformiranom Sindikatu BH TV 1 i BH Radija 1 i njihovim zahtjevima za isplatom
zaostalih plaća i drugih nadoknada koje proističu iz Zakona o radu.

Formiranje Sidnikata uposlenika u ovom javnom servisu je značajan korak
u smaoorgniziranju radnika i početak njihovom vlastitom angažmanu u rješavnaju
nagomilanih socijalnih i drugih probelma, te jedan od načina da se organizovanjim
djelovanjem i koristeći raspoloživa zakonaska sredstva izbore za poštivanje
osnovnih ljudskih prava.

Udruženje /udruga “BH novinari” smatra kako je nedopustivo da uposlenici
BH TV 1 i BH Radija 1 više mjeseci nisu primili plaću, da im se neredovito
uplaćuju doprinosi za zdravstveno i penziono osguranje te da su uskraćeni
i za ostala prava koja proističu iz radnog odnosa.

Težak položaj ove medijske kuće i njenih radnika posljednica su političkih
igara prlamentarnih stranaka i njihovog odbijanje da usvoje i poštuju Zakon
o javnom RTV servisu. Potpuno je neshvatljivo da istaknuti politički i nacionalni
lideri pozivaju gradjane na neplaćanje RTV pretplate i da im se da mogućnost
da se u programima javnih servisa “hvale” time kako krše zakon i sami neplaćaju
pretplatu. Podsjećanja radi, u svim demokratskim zemljama prekršioci zakona
su ili dobro novčano kažnjeni ili se nalaze iza rešetaka. Na žalost, u BiH
takve osobe sjede u parlementu, obnašaju visoke državničke funkcije i redovito
se pojavljuju u programima javnih servisa.

Slaba naplata RTV pretplate i političke igre oko javnog emitiranja na nivou
države ne umanjuju ogromnu odgovornost menadžmenta i Upravnog odbora javnog
RTV Servisa za veoma tešku materijalnu situaciju. Njihova je odgovornost
što nisu do sada uspjeli pronaći rješenje za tešku materijalnu situaciju
i što su dozvolili da se uposlenici dovedu na ivicu gladi. Zbog toga, novoformirani
Sindikat uposlenika BH TV 1 i BH Radija 1 treba podsjetiti menadžment i Upravni
odbor na njihove obaveze i zatražiti javno očitovanje o tome mogu li ili
ne mogu riješiti nagomilane probleme.

Udruženjenje /udruga “BH novinari” i Linija za pomoć novinarima pozivaju
uposlenike javnog RTV servisa da će podržati Sindikat uposlenika BH TV 1
i BH Radija 1 u svim njihovim budućim akcijama usmjerenim na poboljšanje
materijalnog položaja u zaštitu radnih prava.

Sarajevo, 19.10.2005.

Upravni
odbor Udruženja/udruge “BH novinari”

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest