KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA

– za gospodina Adnana Terzića –

Gospodine Terziću,

Pišem vam u ime Udruženja/udruge “BH Novinari” sa namjerom da najoštrije protestiramo zbog načina na koji ste ovih dana u medijima govorili o uticaju PDV na budućnost štampanih medija u Bosni i Hercegovini.

U emisiji “Centralni dnevnik” emitiranoj u subotu,1. oktobra ove godine na NTV Hayat, te “Pećnici” talk show – u Federalne televizije od nedjelje, 2. oktobra, bavili ste se prognozama opstojnosti sarajevskog dnevnika “Oslobodjenje” i “novina koje izlaze na hrvatskom i srpskom jeziku” u BiH. Kazali ste tada kako “ne biste voljeli da propadne “Oslobodjenje”, te da, ako se i desi “to neće biti zbog PDV već zbog drugih razloga”.

Naglasili ste takodjer kako Vama “nije u interesu” da propadnu novine koje izlaze na srpskom i hrvatskom jeziku, jer će se, u tom slučaju, ovdje čitati novine koje dolaze iz Srbije i Hrvatske. Obećali ste kako ćete poduzeti sve da pomognete štampanim medijima da opstanu i da ćete, konačno, naći malo vremena da se susretnete sa ovdašnjim izdavačima i razmotrite detaljnije pitaje PDV.

Površno gledajući, nas u novinarskoj zajednici bi trebala radovati činjenica da premijer ove zemlje razmišlja o sudbini štampanih medija i da želi pomoći u njihovom opstanku. Trebali bismo biti zadovoljni i činjenicom da želite opstanak svih medija, pa i onih koji se štampaju na hrvatskom i srpskom jeziku.

Medjutim, činjenica da ste Vi u svojim medijskim nastupima izdvojili samo dio štampanih medija i najavili njihovo gašenje, baca sasvim drugačije svjetlo na Vašu “brigu” za njihovu budućnost i u sebi krije sasvim drugačiju poruku. Ključno pitanje za nas je kako Vi već sada znate ko će propasti a ko opstati nakon uvodjenja PDV? Jeste li se u Vijeće ministra BiH bavili analizom ekonomskog položaja medija pa na osnovi tih analiza zaključili da će se ugasiti baš oni mediji koje ste izdvojili? Ako ste se bavili tom anlizom, bilo bi jako korisno da je publicirate u javnosti, pa da i mi u medijskoj zajednici imamo informaciju više. Ako medjutim, ne postoji takva analiza, skloni smo zaključiti kako Vi prejudicirate buduće dogadjaje sa veoma jasnim ciljem: odaslati poruku javnosti o poželjnim i nepoželjnim novinama, o onima koji će opstati i onima koji će propasti, istaknuti razliku izmedju novina koje izlaze na jednom ili druga dva zvanično priznata jezika u BiH.

Gospodine Terziću, uticaj PDV će biti poguban za sve štampane medije u BiH, a ne samo za one koje ste Vi izdvojili. Zbog toga, i s obzirom na funkciju koju obnašate, zahtjevamo od Vas da se pitanjem PDV i njegovog uticaja na budćnost štampanih medija, kao i izdavaštva uopće, počnete baviti na ozbiljan i ekonomskim činjenicama potkripljen način, te da prema svim štampanim medijima, bez obzira u kojem dijelu BiH izlaze i na kojem se jeziku štampaju, imate isti pristup i omogućite im da sudjeluju u razgovorima u vezi sa PDV i budućnošću industrije štampanih medija u BiH.

Udružene/udruga “BH Novinari” podjeća Vas gospodine Terziću, ostale članove Vijeća ministara i zastupnike u Parlamentu BiH, kako je pravo na informisanje osnovno ljudsko pravo. Pristajanjem na jedinstvenu stopu PDV i usvajenjem zakona, koji će imati pogubne posljedice na standard gradjana, štampane medije i izdavaštvo, poštivanje tog ljudskog prava u BiH je ozbiljno dovedeno u pitanje. Zbog toga će “BH Novinari” u suradnji sa izdavačima novina u BiH, te ostalim zainteresiranim asocijacijama, povesti široku akciju lobiranja i pritisaka na vlasti da prihvate izmjene Zakona o PDV i uvedu drugačije stope na štampane medije i udžbenike.

S poštovanjem,

Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja/udruge “BH Novinari”

Sarajevo, 3.10.2005.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest