UDRUŽENJE/UDRUGA “BH NOVINARI”

U povodu pisanja lista «Dnevni Avaz» izdanje od 14. decembra 2004, str.4, naslov: «Koga samozvano Vijeće za štampu uistinu štiti», Udruženje/udruga «BH novinari» želi javnost u BiH upoznati sa nekoliko elementarnih i tačnih činjenica:

U skladu sa preporukama Vijeća za provedbu mira u Madridu (PIC), Nezavisna komisija za medije (IMC – sada RAK) u saradnji sa OSCE-om i OHR-om je pozvana da istraži mogućnost formiranja Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine – prvog takvog tijela u jugoistočnoj Evropi – koje bi nadgledalo sistem samoregulacije u BiH. U aprilu 1999. postojećih pet novinarskih udruženja usvojilo je jedinstveni Kodeks za štampu. Nakon usvajanja Kodeksa, IMC formira Radnu grupu koja se sastoji od predsjednika pet novinarskih udruženja (potpisnika Kodeksa za štampu- Nezavisna unija profesionalnih novinara BiH, Udruženje novinara RS, Savez novinara BiH, Sindikat profesionalnih novinara FBiH, Nezavisno udruženje novinara RS i Udruga hrvatskih novinara), OSCE-a, Evropske komisije i organizacije Irex ProMedia koji su 2000. godine formirali Vijeće za štampu. Vijeće se u prvom sastavu sastojalo od šest predstavnika novinarske industrije:

 • Zoran Baroš, novinar lista “Kozarski vijesnik”, Prijedor
 • Emir Habul , urednik informativnog programa, «BH Radio 1», Sarajevo
 • Ivan Lovrenović, urednik i novinar magazina «Dani», Sarajevo
 • Dario Novalić, direktor magazina «Start», Sarajevo
 • Radmilo Šipovac, glavni urednik «Nezavisne novine» Banjaluka;
 • Jozo Pavković, šef dopisništva «Večernjeg lista» , Široki Brijeg;

i šest predstavnika javnosti:

 • Drago Branković, profesor na Filozofskom fakultetu, Banjaluka;
 • Mirko Dabić, sudija Vrhovnog suda RS, i predsjednik Udruženja sudija i tužilaca RS, Banjaluka
 • Šaćir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu;
 • Ljiljana Mijović, pravnik, direktor Instituta za ljudska prava (pravni Fakultet), Banjaluka;
 • Besim Spahić, profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu.
 • Ferdinand Zovko, profesor muzike, prvak opere i direktor muzičke škole, Čitluk;

U međuvremenu je došlo do promjene pojedinih članova Vijeća za štampu, tako da je trenutno članstvo Vijeća slijedeće:

 • Predsjedavajući – profesor Robert Pinker, član Komisije za pritužbe na novine Velike Britanije;
 • Direktor Sekretarijata – Nermin Durmo (od aprila 2003.)

Predstavnici štampe:

 • Zoran Baroš, novinar lista “Kozarski vijesnik”,
 • Emir Habul , urednik informativnog programa, «BH Radio 1», Sarajevo; ranije Oslobođenje
 • Vildana Selimbegović, zamjenik direktora magazina «Dani» (zamjena za g. Ivana Lovrenovića), Sarajevo;
 • Mladen Bošnjak, predsjednik “Društva novinara” (zamjena za g. Daria Novalića), Ljubuški;
 • Dragan Jerinić, glavni i odgovorni urednik «Nezavisne novine» Banjaluka (zamjena za g. Radmila Šipovca);
 • Jozo Pavković, glavni i odgovorni urednik «Večernji list, izdanje za BiH», Mostar;

Predstavnici javnosti:

 • Dr.Drago Branković, profesor na Filozofskom fakultetu, Banjaluka;
 • Mirko Dabić, sudija Vrhovnog suda RS, i predsjednik Udruženja sudija i tužilaca RS, Banjaluka;
 • Amra Zulfikarpašić, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti (zamjena za g. Šaćira Filandru);
 • Dr.Ljiljana Mijović, sudija Suda za ljudska prava u Strausburgu;
 • Dr.Fadil Ademović, publicista (zamjena za g. Besima Spahića);
 • Ferdinand Zovko, profesor muzike na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, prvak opere, Čitluk;

Vijeće je samoregulatorna organizacija nadležna za očuvanje visokih profesionalnih standarda i omogućavanje ulaganja žalbi javnosti na novine i magazine. Neovisno od političkih stranaka ili uticaja posebnih interesa, Vijeće služi građanima i štampi u Bosni i Hercegovini. Prednosti rada Vijeća svakako leže u brzini i efikasnosti djelovanja u odnosu na rad sudova, kao i na pružanju besplatnih usluga podnosiocima žalbi. Primarno, Vijeće se bavi žalbama javnosti protiv novina i magazina, slijedeći profesionalne standarde obuhvaćene u Kodeksu za štampu Bosne i Hercegovine. Potencijalne sporove između javnosti i novina Vijeće rješava koristeći se isključivo novinarskim sredstvima, kao što su: pravo na odgovor, objavljivanje ispravke, izvinjenja i demantija. Vijeće nema ovlaštenja da kažnjava, izdaje ili oduzima dozvole za rad ili nameće finansijske kazne novinama i magazinima.

Udruženje/udruga «BH novinari» kao jedan od pokretača Vijeća za štampu, svjesno njegovog značaja još jednom zeli potvrditi svoju podršku radu i djelovanju ovog tijela smatrajući ga legalnim i značajnim za medijsku zajednicu u BiH.

Predsjednica Udruženja/udruge “BH Novinari“
Amela Rebac

Sarajevo, 14. decembar 2004. godine

Recommend to friends
 • gplus
 • pinterest