Koordinacija novinarskih udruženja BiH u ponedjeljak 11. 10. 2004. godine od direktora policije Republike Srpske Radomira Njeguša dobila je odgovore na pitanja novinara koja su mu uručena na protestu novinara održanom u Banjoj Luci 27. 08. 2004. godine.

Direktor policije Republike Srpske odgovore je dostavio u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama što Koordinacija novinarskih udruženja BiH smatra dobrim primjerom poštovanja odredbi ovog Zakona.

Koordinacija novinarskih udruženja BiH odgovore direktora policije RS dostavila je medijima u Banjoj Luci i Sarajevu.

za Koordinaciju novinarskih udruženja BiH
Dragan Jerinić, predsjednik NUN RS

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE

Direktor policije

KOORDINACIJA NOVINARSKIH UDRUŽENJA BIH
n/r predsjednik NUN RS – Dragan Jerinić

PREDMET: Odgovor na novinarska pitanja uručena na protestu novinara održanom u Banja Luci 27.8.2004. godine

Pitanje: “Ko krade automobile i ima li u MUP-u saradnika “Auto-mafije”?

Odgovor: Automobile niže klase kradu pojedinci, a više klase organizovane grupe kriminalaca. MUP RS je po pitanju problematike krađe vozila u proteklom periodu postigao zapažene rezultate, tako da je u organizovanim akcijama uhapšeno više lica i organizovanih grupa koje se bave krađom automobila. U toku ove godine lišili smo slobode jednog pripadnika MUP-a, koji je bio u vezi sa licima koja vrše krađu PMV, iz čega se jasno vidi da MUP RS i kad se radi o pripadnicima policije postupa u skladu sa zakonom i bez bilo kakvih privilegija. Trenutno nemamo saznanja da u MUP-u RS ima lica koja su u vezi sa licima koja kradu putnička motorna vozila.

Pitanje: “Ko je opljačkao dva miliona KM iz “Banjalučke banke”?

Odgovor: Razbojništvo na štetu “Banjalučke banke” izvršeno je od strane NN lica, a dosadašnjom istragom slučaj još nije rasvijetljen.

Pitanje: “Ko postavlja bombe ispod automobila”?

Odgovor: Iz pitanja se stiče utisak da je postavljanje bombi ispod automobila pojavni oblik u RS, s čime se ne slažemo.

Pitanje: “Ko je izvršio atentat na Željka Kopanju”?

Odgovor: Atentat na Željka Kopanju je izvršen od starne NN lica ili više njih i iz dosadašnje istrage je jasno da se radi o KD koje su izvršioci dobro organizovali, što upućuje da se može raditi o kriminalnoj ili terorističkoj oragnizaciji, međutim za sada nismo došli do dokaza o identitetu istih.

Pitanje: “Ko je ubio porodicu Todorović na Palama”?

Odgovor: Što se tiče krivičnog djela “Ubistva” bračnog para Todorović na Palama, MUP RS je dostavio izvještaj o otkrivanju izvršioca krivičnog djela, protiv tri lica, nadležnom tužilaštvu. Lica su lišena slobode i nalaze se u pritvoru.

Pitanje: “Ko je ubio Ristu Jugovića”?

Odgovor: Krivično djelo nije rasvijetljeno.

Pitanje: “Ko je ubio načelnika CJB S. Sarajevo Željku Markovića”?

Odgovor: Krivično djelo nije rasvijetljeno.

Pitanje: “Zašto ne uhapsite Gojka Kličkovića”?

Odgovor: Prema operativnim podacima, lice se ne nalazi na teritoriji koju operativno pokriva MUP RS.

Pitanje: “Ko je prijetio uredniku “Nezavisnih novina”?

Odgovor: Lice koje je prijetilo uredniku “Nezavisnih novina” nije identifikovano.

Pitanje: “Ko je ubio Ðogo Ristu”

Odgovor: Risto Ðogo nije ubijen, već se radi o zadesnoj smrti, o čemu je dostavljen izvještaj nadležnom tužilaštvu i do sada nismo dobili bilo kakvu naredbu o sprovođenju istrage o postojanju krivičnog djela.

Pitanje: “Gdje nestaju ukradena auta u RS”?

Odgovor: Auta niže klase se sjeku i rastavljaju u dijelove, a dijelovi se prodaju na domaćim auto-pijacama, dok se auta više klase jednim dijelom falsifikuju, tj. falsifikuju se identifikacioni brojevi i dokumentacija i takva se registruju u BiH, a dijelom se krijumčare u Crnu Goru i Kosovo. MUP RS je kao što ste do sad informisani, proveo opsežnu organizovanu policijsku akciju pod nazivom “Falsifikat” u kojoj je oduzet veliki broj PMV, uhapšeno više lica i pripadnika MUP-a, iz čega se jasno vidi da MUP RS u suzbijanju kriminaliteta ulaže maksimalne napore čisteći i svoje redove.

Pitanje: “Koliko dugo ćemo trpjeti represiju i maltretiranje policije”?

Odgovor: Moji podaci ne ukazuju na to da se građani osjećaju kao da policija na njih vrši represiju i maltretiranje.

Pitanje: “Ko upućuje lažne dojave o postavljanju bombi”?

Odgovor: Ova je lica, kao što je i vama jasno, jako teško identifikovati, zato što se pozivi obično upućuju sa javnih govornica ili mobilnih Pre-Paid pretplatnika, a motivi su razni, kao na primjer, učenici koji dojavljuju o postavljanju bombi u školama, da pojedinci koji dojavljuju o postavljanju bombi u institucijama RS, s ciljem dnevne destabilizacije stanja bezbjednosti i slično.

Pitanje: “Do kada ćete se hraniti na račun “saobraćajnih perkršaja”?

Odgovor: Pitanje neumjesno i nejasno.

Pitanje: “Kada ćete početi raditi u službi građana”?

Odgovor: Policija RS radi isključivo u službi građana.

Pitanje: “Ko je ubio Srđana Kneževića”?

Odgovor: Srđan Knežević je ubijen od strane NN izvršilaca, u kom predmetu je MUP RS podnio krivičnu prijavu, ali predmet zbog nedostatka dokaza nije okončan sudskom presudom i istraga u ovom slučaju je još u toku.

Pitanje: “Ko je ubio Mauzera”?

Odgovor: Krivično djelo je nerasvijetljeno.

Pitanje: “Ko pljačka banke”?

Odgovor: U toku prošle i ove godine mi smo identifikovali određene grupe i pojedince koji su vršili razbojništvo u bankama, uglavnom su lica sa područja Srbije i Crne Gore, dio lica je lišen slobode i predat u nadležnost Tužilaštva, dok se za ostalima intenzivno traga.

Pitanje: “Ko je opljačkao “Elektroprivredu RS”?

Odgovor: Na osnovu nalaza specijalnog revizora međunarodne zajednice, MUP RS je u toku 2003. godine podnijelo 12 krivičnih prijava ili izvještaja o otkrivanju krivičnog djela, nadležnim tužilaštvima, protiv 30 odgovornih lica u “Elektroprivredi RS” i dr, za krivična djela “Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja”, “Zloupotreba ovlaštenja u privredi”, “Falsifikovanje službene isprave” i u jednom slučaju “pronevjere”.

Ovim krivičnim djelima “Elektroprivredi RS” kako je utvrđeno, pričinjena je materijalna šteta u iznosu na 3.913.999 KM, s tim da se dvije krivične prijave odnose na sporne poslovne aranžmane u vrijednosti od 6.287.000 američkih dolara, odnosno 7.888.950 američkih dolara.

Krajem 2002. godine podnesene su dvije krivične prijave protiv bivšeg direktor ERS-a od kojih je jedno za zaključivanje štetnog ugovora sa materijalnom štetom od 1,4 miliona KM i druga za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja sa materijalnom štetom u iznosu od 18.000 KM.

Pitanje: “Ko je opljačkao Telekom Srpske”? “Na osnovu čega ste Tužilaštvu dostavili Izvještaj da u poslovanju Telekoma nije bilo krivičnog djela”?

Odgovor: I prije nalaza specijalnog revizora, tokom 2000. godine, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, MUP je vršio odgovarajuće provjere po podnesenim krivičnim prijavama. S tim u vezi, po izvršenim provjerama sačinjeno je 9 izvještaja koji su dostavljeni Tužilaštvu na tužilačku odluku i dalje postupanje. Povratne informacije o dostavljanim izvještajima MUP od Tužilaštva nije dobio.

Izvještaji. odnosno provjere. odnose se na:

 • lažno prikazivanje bilansa poslovanja i s tim u vezi utaju poreza na dobit,
 • neobezbjeđenje naplate duga od JP PTT Srbije putem kompenzacije sa “Pupin telekomom”,
 • sumnjivi ugovor sa Elektrotehničkim fakultetom u Banjoj Luci,
 • Ugovor sa “Erikson Nikola Tesla” Zagreb,
 • Zahtjev za uplatu procenta za menadžment od isporučioca opreme,
 • nabavka uređaja sumnjivog kvaliteta,
 • Ugovor sa marketinškom agencijom “Profil” Beograd, te
 • Ugovor o povlačenju uloga saosnivača DOO “Telekard” Banja Luka, čime je, prema navodima podnosioca krivičnih prijava, pričinjena materijalna šteta “Telekomu”.

U toku 2004. godine sačinjeno je više (tri) izvještaja po izvršenim provjerama na osnovu zahtjeva Osnovnog javnog tužilaštva, broj KTA 684/03 od 22.10.2003. godine, a koji se isključivo odnosio na predmet “Izvještaj specijalnog revizora u pogledu poslovanja Telekomunikacije RS – AD Telekom Srpske” od 1.9.2003. godine.

Sve provjere vezane za navedeni Izvještaj u “Telekomu Srpske” su ostvarene za potpunu saglasnost i koordinaciju Okružnog tužioca po njegovom zahtjevu i uputstvu.

Trenutno, u toku je rad po zahtjevu Okružnog tužilaštva, broj KT-II-487/04 od 19.8.2004. godine, a radi se o “Kreditu EBIŽRD-a Telekomu”.

Pitanje: “Ko je opljačkao “Srpske šume”?

Odgovor: Centar javne bezbjednosti Banja Luka – Policijska stanica Ribnik, podnijela je tri krivične prijave protiv 22 lica (direktor, tehnički direktor i rukovidioci organizacionih jedinica) za krivična djela “Zlouopotreba službenog položaja ili ovlaštenja”, “Šumske krađe”, i “Nesvjesno privredno poslovanje”, jer su u periodu od 1.1.2002. godine do 31.5.2003. godine pričinili štetu ŠG “Ribnik” u iznosu od 3.260.919 KM, načinivši manjak od 55.184 metara kubnih drvnih sortimenata, tako što nije izvršen nadzor nad organizacionim jedinicama, vezano za vođenje obaveznih evidencija za sječu, izvoz i otpremu drvnih sortimenata, i što pomenuta evidencija nije vođena od starne rukovodioca organizacionih jedincia ŠG “Ribnik”, te omogućili bespravnu sječu (1647 m 3 ).

Trenutno je u toku provjeravanje, eventualnih nezakonitosti i zloupotreba u ŠG “Vrbanja” Kotor Varoš. Dana 3.6.2004. godine od Okružnog tužilaštva Banja Luka dobili smo zahtjev u kome se traži “pomoć za potrebe uviđaja i pomoć vještaka”. Angažovan je kriminalistički tehničar iz Kotor Varoša, koji je sa sudskim vještakom izlazio na teren, te su vršili potrebna mjerenja, skiciranja i izradu foto-dokumentacije. Angažovan je i jedan inspektor za sprečavanje privrednog kriminaliteta, koji je izvršio (dva puta) privremeno oduzimanje poslovne dokumentacije iz ŠG “Vrbanja” na osnovu naredbe Suda, a po sugestiji vještaka. Po završenom nalazu o vještačenju tužilac će ispostaviti zahtjev CJB Banja Luka za prikupljanje okolnosti dokaza i obavještenja, u cilju dokumentovanja eventualnih krivičnih djela.

Pitanje: “Ko je uništio “Rafineriju nafte” u Brodu”?

Odgovor: U toku 1999. godine MUP RS je podnio dvije krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv sedam lica odgovornih (generalni direktor i dr.) u ZDP Rafinerija nafte “Srpski Brod” za krivična djela “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja” i “Falsifikovanje službene isprave”. Po krivičnoj prijavi bila je određena mjera pritvora protiv četiri lica.

Koristeći nove trgovačke nazive proizvoda u naftnoj industriji, a koji nisu akcizna roba prijavljeni su izbjegli obračun i plaćanje obaveza po osnovu akciza, republičkih taksi, poreza na ŽTP u ukupnom iznosu od 11.935.321 KM, oslobađanje plaćanja zakonskih obaveza nepostojećih firmi u iznosu od 1.521.220 KM, te pričinjena šteta ZDP “Rafinerija nafte” Srpski Brod u iznosu od 109.289 KM.

Početkom 2004. godine dostavljen je izvještaj o izvršenom krivičnom djelu Okružnom tužilaštvu Doboj, protiv četiri lica zbog krivičnog djela “Zloupotreba ovlaštenja u privredi” i “Falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava” sa materijalnom štetom u AD “Rafinerija nafte” Srpski Brod i Budžet RS u ukupnom iznosu od 1.855.000 KM.

Pitanje: “Protiv koga vodite istragu po revizorskim izvještajima”?

Odgovor: Istragu po revizorskim izvještajima u toku ove godine vodili smo i vodimo za 2001. godinu i to:

 • Gradska uprava Banja Luka,
 • Ministarstvo uprave i lokalne samouprave,
 • Konsolidovani finansijski izvještaj Budžeta RS,
 • Republička uprava carina RS,
 • Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS,
 • Republička uprava javnih prihoda RS,
 • Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica,
 • Sekretarijat Vlade RS,
 • JP RTV RS i
 • Ministarstvo za pitanje boraca RS.

a za 2002. godinu:

 • Revizija “Nove Banjalučke banke”,
 • Revizija ZDP “Petrol” Banja Luka i Pale,
 • Revizija Kliničkog centra Banja Luka,
 • Revizija “Srpskih pošta”,
 • Revizija “Kristal banke” Banja Luka i
 • Revizija Fonda zdravstvenog osiguranja za 2001. i 2002. godinu.

Pitanje: “Da li ste završili istragu o aferi “CAFAO”?

Odgovor: Centar javne bezbjednosti Banja Luka je podnio osam krivičnih prijava protiv 44 lica, za učinjeno 41 krivično djelo, od čega je prijavljeno 40 radnika Republičke uprave carina RS, jednog radnika graničnog prelaza, jednog špeditera i dva lica iz privatnih preduzeća (uvoznika). Radnici Republičke uprave carina RS su prijavljeni za krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja” (18 krivičnih djela, 19 radnika, imovinska šteta 422.088,40 KM od čega Carinska ispostava Banja Luka – 12, Carinska ispostava Vrbanja – 2, Carinska ispostava Gradiška – 2, Carinska ispostava Prnjavor – 2, i Carinska ispostava Mahovljani – 1 radnik), te jedan radnik graničnog prelaza za isto djelo. Za krivično djelo “Nesavjestan rad u službi” je prijavljeno 20 radnika Republičke uprave carina RS, za učinjenih 20 krivičnih djela, za učinjenu veću materijalnu štetu (Carinska ispostava Banja Luka – 9, Carinska ispostava Gradiška – 8, Carinska ispostava Srbac – 1, Carinska ispstava Vrbanja – 1 i Carinska ispostava Mahovljani – 1 radnik).

Dva odgovorna lica preduzeća “Prodes” Grude i “Birotehnika” Laktaši, su prijavljeni za jedno krivično djelo “Carinska prevara”, sa imovinskom štetom od 238.250,80 KM. Takođe, podnesene su krivične prijave protiv odgovornog lica “Interšped”-a i jednog radnika Carinske ispostave Gradiška za krivična djela “Falsifikovanje isprave”.

Navedena krivična djela su rezultat umanjivanja faktura inodobavljača od strane uvoznika, te nesavjesnim postupanjem radnika Republičke uprave carina RS ili direktnom zloupotrebom, dovelo je do neadekvatne primjene odredaba Zakona o carinskoj politici, prilikom carinjenja raznih proizvoda (čaj, nes kafa, tekstil-šoping ture i drugi prehrambeni proizvodi), što je dovelo do znatne štete za Budžet RS, te istovremeno koristi za uvoznika.

Pitanje: “Koliko ste uhapsili narko-dilera”

Odgovor: U toku 2003. godine pripadnici MUP-a Republike Srpske su uhapsili 162 lica – narko-dilera, protiv kojih su podnešene krivične prijave, odnosno izvještaji nadležnom tužilaštvu zbog počinjenih krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga.

Pitanje: “Ko prodaje drogu u Banjoj Luci”?

Odgovor: Prema operativnim pokazateljima uličnu prodaju droge u Banjoj Luci vrše uglavnom narko-dileri koji su i sami konzumenti opojnih droga, dok postoji i manji broj narko-dilera koji se tim poslom bave radi zarade i oni uglavnom te poslove obavljaju za određene tzv. “srednje kategorije” dobavljača opojnih droga. Ulična prodaja se vrši uglavnom u obliku tzv. “mravlje trgovine”, tako što konzumenti opojnih droga kupe ili dobiju određenu količinu droge od čega jedan dio ostavljaju za sebe, a drugi dio prodaju. To se uglavnom radi o mirko količinama, odnosno narkomanskim dozama.

Pitanje: ” Zašto ste kriminalcima davali saglanost za uvoz sirovina za drogu?”

Odgovor: MUP RS je dao saglasnost za promet, odnosno prevoz opasnih materija shodno odredbama Zakona o otrovima i Zakona o prevozu opasnih materija, a ne saglasnost za uvoz prekursora, tj. kako vi navodite sirovina za drogu. Napominjemo, da problematika prometa prekursora nije ni bila zakonom regulisana, kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou Bosne i Hercegovine. Činjenica je da se pojedine opasne materije (koje spadaju u određene grupe otrova) koriste u procesu proizvodnje opojnih droga, međutim navedene materije su takođe i uglavnom uvožene legalno u svrhu korištenja u prehrambenoj, hemijskoj, industrijskoj i drugim granama, zbog čega su bili na liberalnom režimu uvoza, odnosno prometovanja. Dozvolu za uvoz takvih materija, shodno zakonskim odredbama, izdaje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, dok MUP RS u tom postupku daje saglasnost za prevoz navedenih materija. Tek od 1.7.2004. godine Zakonom o proizvodnji i prometu opojnih droga i Pravilnikom o načinu izdavanja i sadržajem dozvola za uvoz izvoz i provoz opojen droge (“Službeni glasnik RS” br. 55 od 19.6.2004.), MUP RS daje saglasnost na promet prekurorskih materija. Prema tome, konstatacija da je MUP davao saglasnost za uvos sirovina za drogu je neosnovana.

Pitanje: “Koliko ste kokaina i heroina zaplijenili u prošloj godini?

Odgovor: U toku 2003. godine MUP RS je izvršilo zapljenu od 329 grama opojne droge kokain i 3934 prema opojne droge heroin.

Pitanje: Da li ste našli laboratoriju u kojoj se proizvodi sintetička droga?

Odgovor: Na području Republike Srpske, odnosno i BiH nije pronađena laboratorija za proizvodnju sintetičke droge.

Pitanje: Ko je podmetnuo pušku na “Hajdučkim vodama?”

Odgovor: U vezi događaja na “Hajdučkim vodama” vršena je detaljna istraga, u vezi događanja, koju je provodio Inspektorat za unutrašnju kontrolu i zaštitu zakonitosti u radu MUP-a RS, te nakon provedenog postupka nije utvrđeno da je neko pometnuo pušku, kako je to formulisano u vašem pitanju.

Pitanje: Zašto je policija na “Hajdučke vode” vodila kriminalca iz Crne Gore?

Odgovor: Angažovanje lica iz kriminalnih sredina je praksa u policijama mnogih zemalja širom svijeta, pa je to propisima omogućeno i u policiji MUP-a RS.

Pitanje: Ko rastura drogu u školama?

Odgovor: Za sada nemamo vjerodostojnih pokazatelja o rasturanju opojnih droga u školama u širim razmjerama, odnosno ne postoje paramteri na koje možemo da se oslonimo, kako bi mogli doći do konstatacije da se u školama u širim razmjerama rastura opojna droga. Za period od sedam mjeseci ove godine, kao i za proteklu 2003. godinu, policajci koji su stalno ili povremeno prisutni u svim srednjim školama na području RS, nisu došli do kvalitetnih podataka o rasturanju droga po školama, niti su na to ukazali prosvjetni radnici, učenici ili roditelji.

Pitanje: Ko rastura drogu našoj djeci?

Odgovor: Prema pokazateljima sa kojima raspolaže MUP RS, koji su nažalost očigledno jedini, drogu uglavnom rasturaju narko-dileri koji su uglavnom i konzumenti, dok postoji manji broj kriminogenih lica koji to rade za lica tzv. “srednje kategorije” dobavljača opojnih droga, kako je navedeno u odgovoru na drugo pitanje. Pored navedenih postoji određen broj lica koji proizvode opojnu drogu marihunau na našim područjima, koji djelimično prodaju, a često i “časte” svoje poznanike-narkomane.

Pitanje: Ko uvozi drogu u RS?

Odgovor: Drogu u Republiku Srpsku uglavnom uvoze državljani Srbije i Crne Gore, te pojedinci sa područja Hercegovine i unutrašnjosti Republike Srpske. Veće količine opojne droge heroin i marihuana uglavnom su namijenjena za tržište zapadnih evropskih zemalja, dok jedna manji dio ostaje i rasparčava se na teritoriji Republike Srpske, od čega se najveće količine konzumiraju upravo u gradu Banja Luka, koji je i najveća urbana sredina Republike Srpske, sa najvećim brojem konzumenata.

Pitanje: Do sada će se prodavati droga u školama?

Odgovor: Ne raspolažemo pokazateljima koji ukazuju na raširenu prodaju opojne droge u školama, ako mediji raspolažu takvim konkretnim podacima, molimo da nam se isti dostave.

Pitanje: Ko su banjalučki narko-dileri?

Odgovor:

Banjalučki narko-dileri su uglavnom ili u najvećem broju sami narkomani koji vrše uličnu prodaju droge, kupujući istu za sebe, od čega jedan dio odvajaju, “miksaju” i prodaju drugim narkomanima, te za dobijeni novac ponovo kupuju nove količine ponavljajući navedene radnje. Pored navedenih, postoji grupacija koja ostvaruje određenu zaradu od ulične prodaje i takva ulica uglavnom rade za tzv. “srednju klasu” narko-dilera, koji uglavnom povremeno nabavljaju drogu ili sami isti proizvode (sadnja konoplje, odnosno proizvodnja marihuane). Krupniji narko-dileri traže veće nako tržište, odnosno drogu plasiraju uglavnom u visoko razvijene zapadno-evropske zemlje.

Pitanje: Koliko ste lažnih pasoša dali kriminalcima i ko je odgovoran za to?

Odgovor: MUP RS u svim slučajevima u kojima se sumnja na falsifikovanje putnih isprava provodi istragu, što se vidi iz posljednje akcije u CIPS projektu, kada je lišeno slobode više lica, od kojih su neki i pripadnici MUP-a.

Pitanja: Gdje je nestalo 60.000 KM iz kase MUP-a RS? Gdje su nestale pare iz tajne kase MUP-a RS?

Odgovor: MUP-u RS su Pravilnikom određena sredstva koja se koriste za posebne operativne poslove policiej i kriminalističke policije, što je praksa svih policija svijeta, s tim što bi bilo dobro da izvršite poređenje veličine iznosa te kase koju ima policija Republike Srpske i policije zemalja u okruženju i svijetu uopšte.

Pitanje: Kada ćete uhapsiti Radovana Karadžića?

Odgovor: Radovana Karadžića ćemo uhapsiti onog momenta kada operativnim radom utvrdimo tačnu lokaciju na kojoj se on nalazi i normalno ukoliko ta lokacija bude na teritoriji koju operativno pokriva MUP RS.

Pitanje: Što branite istini da izađe na vidjelo?

Odgovor: I iz ovog odgovora na vaša pitanja se vidi da konstatacija nije tačna:.

Pitanje: Koliko trošite na vozni park?

Odgovor: Korištenje putničkih motornih vozila koja koristi policija je regulisano Pravilnikom, a u slučaju pojedinačnih nepravilnosti u korištenju, Unutrašnja kontrola je nadležna da provede postupak.

Pitanje: Da li je tačno da ste navodno kupili stan u Novom Sadu?

Odgovor: Nije tačno da sam kupio stan u Novom Sadu.

Pitanje: Koliko mjesečno plaćate telefone?

Odgovor: Za korištenje telefona u policiji donešen je konkretan Pravilnik kojim je precizno određeno po organizacionim jedinicama koji je maksimalni iznos računa koji se može ostvariti za vremenski period od mjesec dana, što se u cijelosti poštuje.

Pitanje: Zašto štitite teroriste i je li to dogovor sa SDA?

Odgovor: Policija nema ovakve informacije, da postoje određeni teroristi ili terorističke grupe koje se štite od bilo kog segmenta policije, a u slučaju da dođemo do podataka kojim vi raspolažete, što se vidi iz vašeg pitanja, postupićemo u skladu sa zakonom.

Pitanje: Koga prisluškujete bez naloga tužioca?

Odgovor: Naredbu za prisluškivanje određenog telefona ne izdaje tužilac, već sudija za prethodni postupak po prijedlogu tužioca. Sprovođenje ovih naredbi, pored interne kontrole MUP-a, vrše pripadnici EUPM i SFOR-a.

Pitanje: Zašto ste smijenili Željka Spasojevića?

Odgovor: Gospodin Željko Spasojević nije smijenjen, već je u skladu sada važećim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta MUP-a RS raspoređen na drugu visoku rukovodnu poziciju i MUP-u RS.

Pitanje: Koliko policajaca drži kafiće i restorane u Banjoj Luci?

Odgovor: Iz vašeg pitanja se vidi da imate saznanja da određeni broj policajaca drži kafiće i restorane u Banjoj Luci i stoga vas molim da mi dostavite o kojim se to kafićima i restoranima radi, kako bi odmah sproveo istragu u koju ću vam dozvoliti potpuni uvid.

Iako se radi o pitanjima koja su dosta pojednostavljena u odnosu na teme i problematiku o kojima pitaju, trudio sam se da vam dam što jasnije i preciznije odgovore. Nažalost, nije bilo ni jedno pitanje o uspješnim policijskim akcijama i rasvjetljenim krivičnim djelima, kojih naročito u oblasti krvnih delikata ima veliki procenat.

Ako biste izvršili analizu rezultata policije Republike Srpske u sprečavanju kriminaliteta u rasvjetljavanju krivičnih djela i te rezultate uporedili sa rezultatima policija zemalja u okruženju i svijetu uopšte, vidjeli biste da policija RS i pored objektivnih teškoća kao što su, tehnička opremljenost, materijalni položaj policajaca, politička situacija u regionu, složena poslijeratna bezbjednosna situacija u RS, ima zadovoljavajuće rezultate.

S poštovanjem

Direktor policije RS
Radomir Njeguš

Recommend to friends
 • gplus
 • pinterest