Koordanacija novinarskih udruženja u BiH

JAVNO PISMO

Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK)
– Odjel za emitiranje programa –

Koordinaciji novinarskih udruženja ( i pojedinačnim novinarskim asocijacijama, članicama Koordinacije) obratio se jedan broj radio stanica sa primjedbama na aktivnosti RAK – Odjela za emitiranje programa, u dijelu preslušavanja i kontrole sadržaja koji se emitiraju u programima. Primjedbe se odnose na činjenicu da bilo ko i iz bilo kakvih razloga (ili pobuda) može prijaviti neki od elektronskih medija i zatražiti da RAK «ispita slučaj», što uključuje dostavljanje materijala od strane medija, preslušavanje tog materijala i, ovisno o analizi odgovorne osobe, poduzimanje odredjenih sankcija. Takodjer, predstavnici radija zamjeraju i to što RAK nije u obavezi saopćiti najodgovornijim ljudima u tim medijima šta je predmet prigovora ili žalbe, što uključuje i nedostavljanje imena ( ili naziva) osoba koje su se žalile..

Koordinacija novinarskih udruženja nema namjeru dovoditi u pitanje pravila po kojima radi RAK – u priodu donošenja tih pravila, podsjećamo vas, dali smo punu podršku stvaranju okvira za kvalitetno reguliranje rada elektronskih medija u BiH. Medjutim, izražavamo zabrinutost činjenicom da uposlenici u elektronskim medijima ne mogu imati kavlitetan uvid u žalbe i prigovore koji se protiv njih podnose. Takodjer, izražavamo bojazan da bi stalna kontrola i zahtjevi za preslušavanje programa radio i tv kuća mogli uticati na ograničavanje slobode izražavanja i potrebu medija da na kritičan način promišljaju dogadjaje, pojave i postupke osoba iz javnog zivota. Smatramo da bi ovakva ponašanja dovela do uvodjenja kategorija ćudoredja i čistunstva kao posebnih kriterija za ocjenu kvaliteta radijskih i tv programa, te da bismo se u oblasti elektronskih medija mogli suočiti sa pomodarstvom podnošenja prijava i žalbi, na način kako se to dogadja u štampanim medijima kroz podnošenje velikog broja tužbi za klevetu.

Podsjećamo vas kako je Komitet ministara Vijeća Evrope nedavno donio Deklaraciju o slobodi političke debate u medijima u kojoj se podsjeća kako mediji moraju imati slobodu za iznošenje kritičkih stavova i različitih mišljenja . U Deklaraciji se naglašava kako bi u medijima bilo poželjno korištenje humorističkog i satiričnog žanra -satire – provokacija i namjernih pretjerivanja u kritici javnih organa i javnih ličnosti. Smatramo da bi Regulatorna agencija za komunikacije trebala, pri svakom pojedinačnom slučaju žalbi i prijava, na kvalitetan i seriozan način procijeniti njihovu utemeljenost i njihove ciljeve, te da tek nakon te procjene od medija zahtjeva dostavu snimljenog materijala.

Nadamo se da ćete naše javno obraćanje shvatiti kao potrebu Kordinacije novinarskih udrženja da preduprijede bilo kakvo ograničavanje medijskih sloboda i pritisaka na novinare i ostale uposlenike u elektronskim medijima.

Sarajevo, 2.aprila 2004.
Koordinacija novinarskih udurženja u BiH

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest