Kooridnacija novinarksih udruzenja u BiH, koju cine Nezavisna unija profesionalnih novinara, Savez novinara BiH, Udruzenje novinara APEL i Nezavisno udruzenje novinara RS izrazava zaljenje zbog toga sto jos uvijek nije rijeseno pitanje naplate RTV pretplate u podrucju Federacije BiH, cime se i dalje produzava finansijaka kriza u kojoj se nalaze javni RTV servisi.

Kooridanacija novinarskih udruzenja u BiH smatra kako Vlada Federacije BiH treba poduzeti sve mjere i hitno pronaci adekvatno zakonsko rjesenje za redovito ubiranje rtv pretplate, te na taj nacin pokazati kako je spremna dati svoj doprinos u kvalitetnom informiranju gradjana i postivanju Zakona o javnom rtv sistemu u BiH.

Koordinacija novinarskih udruzenja podsjeca bosanskohercegovacku javnost kako je Vlada Republike Srpske krajem 2003. godine donijela odgovarajuce odluke u vezi sa ubiranjem rtv pretplate u tom entitetu. Ocekujemo da ce i Vlada Federacije BiH uskoro pronaci adekvanto rjesenje za naplatu pretplate i podrzati opstojnost javnih sistema informiranja.

Kooridnacija novinarskih udruzenja u BiH smatra kako je za demokratizaciju bosanskohercegovackog drustva i ukljucivanje BiH u evropske integracije od izuzetne vaznosti postojanje javih sistema emitiranja. Javne radio – televizije na drzavnom i entitetskim nivoima u BIH moraju biti finansijski stabilne, neovisne u odnosu na vladajuce politicke partije i bilo koje druge centre odlucivanja, sa programom koji se priprema i uredjuje po najvisim standardima novinarstva. Redovito ubiranje rtv pretplate prvi je korak u stvaranju modernih, finansijcki funkcionalnih sistema javnog emitiranja i sa optimalnim i porfesionalnim kadrovima. Cijenimo kako je interes gradjana ove zemlje kao i lokalnih vlasti na svim novoima upravo stvaranje takvih javnih servisa emitiranje. Zbog toga, pozivamo jos jednom Vladu Federacije BiH da, u suradnji sa nadleznim institucijama i vodjstvima BH Telekoma i HT Mostar, pronadje zakonit nacin ubiranja rtv pretplate.

Sarajevo, 14.1.2004.

Koordinacija novinarskih udruzenja u BiH

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest