U medijima nema serioznih sadržaja koji afirmišu političarke

Višegodišnji napori civilnog društva i pojedinih političarki o praktičnoj primjeni preporuka Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena nisu dali očekivane rezultate u u političkom i javnom životu u BiH. Predizborna kampanja za lokalne izbore 2020. godine pokazala je da žene u BiH nisu ravnopravne s muškarcima, ali i da su mogućnosti političke participacije žena i njihovog političkog uticaja u javnoj i medijskoj sferi izrazito ograničene.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Women´s Press Forum” koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost autora i Udruženja BH novinari, i ne održava nužno mišljenje Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

https://bhnovinari.ba/wp-content/uploads/2021/12/U-medijima-nema-serioznih-sadrzaja-koji-afirmisu-politicarke.pdf

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest