Najava: Radionica o medijskoj pismenosti za organizacije civilnog društva u BiH

Sarajevo, 15.02.2021.- Udruženje/udruga BH novinari organizuje radionicu/webinar o medijskoj pismenosti za organizacije civilnog društva,  kako bi se što bolje upoznali sa ovom tematikom, te unaprijedili nivo medijske pismenosti kod građana/ki radi boljeg razmijevanja informacija, jačanja slobode izražavanja i zahtijevanje slobodnih i objektivnih medija u lokalnim sredinama širom BiH. Radionica će biti održana putem Zoom platforme, 16. februara 2021. godine sa početkom u 11:00 časova. 

Webinar se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvata predavanja i diskusiju na teme uloge i značaja medija i novih medijskih tehnologija u savremenom društvu, definisanja medijske pismenosti kao i pet osnovnih koncepata medijske pismenosti. Kroz pet koncepata medijske pismenosti učesnici će biti upoznati sa temama kao što su prepoznavanja dezinformacija, propagande, fake news-a kao sastavnog dijela savremenih mainstream medija, uloge youtuber-a kao novih opinion maker-a i heroja novog digitalnog doba, različitih načina verifikacije medijskih sadržaja, definisanja koncepata post istine i eho silosa (filter bubble), načina reprodukije stereotipa i vrijednosti u savremenim medijima i sl.

Tokom praktičnog dijela učesnici/ce će imati priliku da da osmisle na koji način je moguće stečena znanja (tokom radionice ali i asinhorno tokom pripreme prije početka radionice) primjeniti u radu svojih NVO. Drugim riječima biće potrebno konkretno osmisliti određenu aktivnost ili plan aktivnosti (radionice, istraživanja, produkciju video materijala, seriju video intervjua i sl), ciljnu grupu, ciljeve, i sl. koji bi mogli biti korisni u cilju daljeg razvijanja svijesti o značaju medijske pismenosti.

Edukator je ekspert za medijsku pismenost doc. dr. Vuk Vučetić. 

Radionica je dio projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“, koje implementira Udruženje BH novinari u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BiH uz podršku Evropske unije, sa ciljem jačanja nezavisnog i slobodnog novinarstva u lokalnim zajednicama, kao i primjenu evropskih standarda slobode izražavanja i pristupa građana kvalitetnim i objektivnim informacijama.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest