BH novinari: Tražimo zaustavljanje nasilja nad novinarima i oštrije kazne za počinitelje

Foto: DAWN

Sarajevo,  2.novembra – Novinarska i medijska zajednica Bosne i Hercegovine dočekuje UN Dan borbe protiv nekažnjivosti zločina prema novinarima sa nedovoljnom efikasnosnošću i posvećenošću pravosuđa u procesuiranju prijetnji i napada na novinare, te kažnjavanju počinitelja.

Od početka 2018. do danas, udruga BH novinari je evidentirala 143  krivična djela prema novinarima,  među kojima su pokušaj ubistva, fizički napadi i prijetnje  smrću, kao i drugi teški oblici ugrožavanja prava i sigurnosti novinara. Prema dostupnim podacima, tek 1/3 navedenih krivičnih djela je adekvatno istražena i riješena u korist novinara.

Predstavnike struke naročito zabrinjava sve estalija pojava online nasilja, te rast broja prijetnji koje novinari dobijaju putem društvenih mreža i u komentarima na internet portalima. Autori takvih prijetnji uglavnom ostaju nekažnjeni, čak i kad se radi o eksplicitnim prijetnjama smrću i pozivima na nasilje.

Nedovoljnom efikasnošću, pravosuđe i druge nadležne institucije države BiH ohrabruju napadače na novinare i šalju poruku javnosti da je to prihvatljiv način ponašanja. Istražni organi, tužiteljstva i sudovi moraju prihvatiti dio odgovornosti za stvorenu atmosferu i percepciju da je dozvoljeno udariti, vrijeđati i prijetiti novinarima, te da takvi postupci neće biti sankcionirani.

BH novinari posebno skreću pažnju na činjenicu da dvije i pol decenije od završetka rata, niko od najviših zvaničnika u BiH, kao ni nositelja javnih i političkih funkcija, koji prednjače u nasilju nad novnarima, nije pravosnažno osuđen za vrijeđanje, cenzuru ili prijetnje novinarima. Zbog toga značajan broj novinara smatra da se pravosuđe svrstalo na jednu stranu, a to nije strana pravde.

Iako su novinari, medijski radnici i strukovna udruženja zahtijevali izmjene krivičnih zakona kako bi se procesuiranje odgovornih za prijetnje i napade na novinare učinilo bržim i učinkovitijim, izostala je reakcija nadležnih zakonodavnih i izvršnih tijela –  parlamenata, ministarstava pravde, te vlada države, entiteta i Brčko Distrkta. Bez potrebne posvećenosti nadležnih državnih i pravosudnih institucija neće biti moguće zaustaviti nasilje nad novinarima u BiH, niti stvoriti okruženje koje će uvažavati medijske slobode i štititi svakog novinara od napada i prijetnji.  

Zbog sveg navedenog, BH novinari, u ime 700 svojih članova, i danas rezolutno zahtijevaju trije kazne za počinitelje krivičnih djela prema novinarima, kao i bržu i nepristrasniju pravdu!

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest