BH novinari: Istraživanje o kvalitetu medijskih sadržaja koje kreiraju i plasiraju lokalni mediji

Sarajevo, 17.09.2020.- Kvalitetno informisanje ključno je za građane, njihov osobni život, ali (još i više) i za njihovu participaciju u demokratskom društvu. U tom smislu, odgovornost medija za obezbjeđivanje pouzdanih, provjerenih, tačnih i nepristrasnih informacija ključna je u svakom društvu, a posebno u društvima sa relativno niskim nivoom političke kulture, demokratske tradicije i medijske pismenosti, u kojima je manipulativna moć medija i sa njima povezanih elita velika.

Udruženje/udruga BH novinari trenutno sprovodi istraživanje o kvalitetu medijskih sadržaja koje kreiraju i plasiraju lokalni mediji, kako bi došli do konkretnih podataka o tome da li oni rade u javnom interesu i da li splet izvanmedijskih okolnosti u lokalnim zajednicama (veza i/ili finansijska ovisnost s lokalnim vlastima, pritisci od strane lokalnih moćnika itd.) i unutarnjih problema lokalnih medija (podkapacitiranost u smislu i ljudskih i tehničkih resursa, problemi finansijske održivosti, stepen obrazovanosti i motivacije uposlenih itd.) utiče na kvalitet informacija koje lokalni mediji pružaju stanovništvu.

Glavna istraživačica je prof. dr. Lejla Turčilo, sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju istraživanja, a uzorak monitoringa uključuje 50 lokalnih bosanskohercegovačkih medija (štampanih, elektronskih i online) koji su i u javnom i u privatnom vlasništvu. Predmet istraživanja u ovim medijima biće medijski sadržaji koji uključuju teme i pitanja od važnosti za lokalne zajednice, njihovu objektivnost, diverzitet i kvalitet.

Tehnika prikupljanja podataka bit će monitoring medija za dobivanje statističkih pokazatelja o medijskim sadržajima, te intervjui za dobivanje kvalitativnih podataka o konteksu djelovanja lokalnih medija u lokalnnim zajednicama i uzrocima i posljedicama njihovog medijskog izvještavanje.

Monitoring bi trebao da pokaže da li se u lokalnim medijima u BIH poštuju standardi profesije, da li se sadržaji kreiraju u skladu sa principma nepistrasnosti i pluralizma mišljenja, te kakav je kvalitet medijskog izvještavanja lokalnih medija o temama koje su od javnog interesa.

Istraživanje će se provoditi u drugoj polovini septembra u lokalnim medijima koji djeluju na prostoru cijele Bosne i Hercegovine (Federacija BiH i Republika Srpska, te Distrikt Brčko), a izvještaj sa istraživačkim nalazima i preporukama će biti predstavljen krajem oktobra 2020. godine.  Ova aktivnost je dio projekta „Slobodni mediji, slobodno društvo“, koje implementira Udruženje BH novinari u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BIH (AEM BiH), a uz finansijsku podršku Evropske unije.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest