BH novinari: Tužilaštvo BiH i glavna tužiteljica Gordana Tadić moraju odmah prestati sa pritiscima na medije

Sarajevo, 29.08.2020. – Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari upućuje najoštriji protest Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i glavnoj državnoj tužiteljici Gordani Tadić zbog višemjesečnih, nedopustivih i kontinuiranih pritisaka na slobodan rad medija i novinara u BiH.

Nakon što je “Oslobođenje” objavilo priču o tužbi koju je podnijela glavna državna tužiteljica Gordana Tadić tražeći od države nadoknadu troškova smještaja, a na što navodno nije imala pravo, iz Tužilaštva BiH, sa zvaničnog e-maila te institucije, medijima je stigla obavijest kako će glavna tužiteljica podnijeti tužbu za klevetu protiv autora pomenutog teksta Avde Avdića, kao i protiv svih medija koji su prenijeli taj tekst. U e-mailu iz Tužilaštva tvrdi se, također, kako navodi iz pomenutog teksta nisu tačni, te se od medija zahtijeva da sporni tekst odmah uklone.

Prema Zakonu o zaštiti od klevete, Gordana Tadić, kao i svi drugi javni službenici, može podnijeti zahtjev za naknadu štete zbog klevete, ali isključivo privatno i u ličnom svojstvu. Činjenica da je glavna tužiteljica Tadić iskoristila službene komunikacijske kanale Tužilaštva BiH kako bi medijima zaprijetila svojim privatnim tužbama za klevetu predstavlja nedopustiv pritisak na medije i zloupotrebu položaja glavne državne tužiteljice.

Upravni odbor Udruženja BH novinari posebno naglašava kako je sramotno da se Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kao jedna od najviših pravosudnih institucija u državi, stavilo u službu ličnih interesa Gordane Tadić, unaprijed i bez bilo kakvih provjera “presuđujući” da navodi iz pomenutog teksta Oslobođenja nisu istiniti, bez da su uopće istražili cijeli slučaj. Podsjećamo, ovo nije prvi put da se Tužilaštvo kao institucija u svom radu više fokusira na novinare i njihove aktivnosti umjesto na dokaze koje ti novinari objavljuju. Slično je bilo i nakon objave afera “Diploma” i “Selefije” kada su novinari saslušavani u prostorijama Tužilaštva, pa je od njih čak i traženo da otkriju svoje izvore, sa kim i gdje se sastaju i na koji način su došli do određenih informacija.

Upravni odbor BH novinara ističe da ovakve aktivnosti Tužilaštva BiH ozbiljno ugrožavaju slobodu novinara i medija da bez straha izvještavaju o temama od javnog interesa, što je apsolutno neprihvatljivo u jednom demokratskom društvu. Državno Tužilaštvo mora štititi prava novinara i odnositi se prema njima u skladu sa zakonom i  iskazujući najviše etičke i profesionalne standarde, a ne stavljati se u službu privatnih interesa pojedinaca i njihovih “obračuna” sa medijima. Od Tužilaštva BiH, kao i od glavne tužiteljice Gordane Tadić zahtijevamo da odmah prestanu sa pritiscima na medije i novinare i omoguće im neometan rad, vodeći se principima vladavine prava kao temelja na kojem počiva slobodno, demokratsko društvo.

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest