BH novinari: Usvojite Konvenciju ILO 190 i zaustavite nasilje nad novinarkama!

Sarajevo/Banja Luka, 6.marta  –  Udruženje/udruga BH novinari  poziva Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vladu Republike Srpske i Vladu Federacije BiH, kao i nadležne zakonodavne organe vlasti  u ovoj državi  da poduzmu potrebne mjere i osiguraju ratifikaciju Konvencije ILO 190 o zaustavljanju nasilja i uzmeniravanja u oblasti rada, sa posebnim fokusom na  medije i nasilje nad novinarkama.

Poziv  na usvajanje Konvencije ILO 190 dio je svjetske kampanje Međunarodne federacije novinara (IFJ), organizovane povodom Međunarodnog dana žena, kojoj su se priključili brojni medijski sindikati i novinarska udruženja širom svijeta, sa krajnjim ciljem sprečavanja nasilja nad novinarkama, kao  i  unapređenja zaštite radnih i profesionalnih prava u medijima.  

U proglasu svjetske novinarske asocijacije se naglašava kako se „nasilje i uznemiravanje novinarki i drugih medijskih  djelatnica  može pojaviti svuda: u redakcijama, u odnosu na  novinarske izvore,  kod kuće, na putu kući, putem interneta, u javnom prostoru općenito.  Nasilje i uznemiravanje imaju pogubne posljedice za odabrane, nezavisne novinarke koje se ciljano napadaju i uznemiravaju; takvi postupci  negativno i destruktivno utiču na njihovu dobrobit, rad, privatni život i na kraju , na slobodu medija“.

Žene u medijima češće su mete prijetnji i rodno zasnovanog nasilja i uzmeniravanja nego njihove muške kolege. Prema statistikama IFJ-a, gotovo 65% žena  –  medijskih radnica  doživjele su zastrašivanje, prijetnje ili zlostavljanje u vezi sa svojim radom, podjednako putem interneta ili na radnom mjestu.  Udruga BH novinari  raspolaže statistikom o najmanje 60  novinarki i urednica u BiH koje su bile žrtve nasilja u posljednje četiri godine, što je direktna prijetnja uživanju prava na slobodu izražavanja i slobodu medija.

IFJ i BH novinari skreću pažnju na to da zlouotrebe i nasilje nad novinarkma može doći iz svih smjerova: od urednika/ce koji koriste svoj položaj kako bi zastrašili mlađu novinarku, od radnih kolega ili sagovornika koji upućuju seksističke komentare novinarkama, kao i od sagovornika  i slučajnih prolaznika koji fizički napadaju novinarke ili im šalju mizogine poruke putem interneta.

Zbog toga je iznimno važno da novinarke, urednice i sve druge medijske djelatnice zahtijevaju od državne i entitetskih vlada, kao i parlamenata u BiH ratificiranje Konvencije ILO 190, jer bi njeno prihvatanje i poštivanje mogli promijeniti život novinarki i građana tako što će zabraniti uznemiravanje i nasilje u oblasti rada, a radna mjesta pretvoriti u sigurne zone bez nasilja i uznemiravanja na rodnoj osnovi.

Međunarodna organizacija rada (ILO)  je donijela Konvenciju  ILO 190 u junu 2019. godine i pozvala vlade u svijetu da  prihvate ovaj dokument,  ugrade ga u svoje politike i zakone  kojima se štite radna prava i sigurnost na radnom mjestu.

Zašto je važno vršiti pritisak na vlade i parlamente u BiH da usvoje Konvenciju  ILO 190 o uznemiravanju i nasilju u oblasti rada:

  • Nakon što ratificiraju Konvenciju, ona postaje pravno obvezujući dokument;
  • Štiti sve medijske radnike bez obzira na njihov status ( stalno uposleni/e, slobodni novinari/ke, stažisti i honorarci u medijima, itd);
  • Nasilje i uznemiravanje u medijima i zbog profesionalnog novinarskog rada općenito, čini pitanjem zdravlja i sigurnosti. Poslodavci u medijima morat će uključiti nasilje i uznemiravanje pri upravljanju pitanjima zaštite na radu;
  • Obuhvaća rodno zasnovano nasilje, uključujući: seksualno uznemiravanje, maltretiranje, podmetanje, uznemiravanje putem interneta i sve druge oblike nasilja nad medijskim profesionacima/cama.
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest